Światło dzienne ujrzał projekt rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który zakłada podwyższenie mnożnika kwoty bazowej w pierwszej grupie zaszeregowania w Policji, co wpłynąć ma na wzrost uposażenia zasadniczego o 1 010 zł. Do projektu odnieśli się już związkowcy, którzy ocenili, że „propozycja zawarta w projekcie nie ma najmniejszych szans na osiągnięcie założonego celu”. Dodatkowo postulują oni o podniesienie uposażeń wszystkim funkcjonariuszom.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia MSWiA „w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego”. „Proponowana zmiana w rozporządzeniu, ma na celu wdrożenie odpowiedniego rozwiązania finansowego, które zachęcać będzie do służby w Policji” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak wskazuje projektodawca, zmiana polega na podwyższeniu mnożnika kwoty bazowej w pierwszej grupie zaszeregowania, co wpłynąć ma na wzrost uposażenia zasadniczego o 1 010 zł. „Podwyższenie uposażenia zasadniczego policjanta zaszeregowanego na stanowisku kursanta spowoduje, że wysokość uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym wynosić będzie ok. 6 000 zł. Docelowa wysokość uposażenia na stanowisku kursant będzie analogiczna do wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego” – wskazuje w uzasadnieniu resort spraw wewnętrznych i administracji.

Regulacja ta będzie miała wpływ na zwiększenie obsady etatowej w służbie Policji, co z kolei przełoży się na skuteczniejszą realizację zadań ustawowych nałożonych na formację. Niestabilna pod względem bezpieczeństwa sytuacja międzynarodowa determinuje konieczność skupienia uwagi na służbach powołanych do ochrony życia i zdrowia obywateli. Dla osiągnięcia oczekiwanej efektywności i skuteczności działania służb niezbędne jest, aby posiadały one odpowiednie kadry, które są najważniejszą częścią każdej organizacji. W ogólnie pojętym interesie nie tylko służby, ale i całego Państwa, leży opracowanie odpowiedniej strategii wynagradzania funkcjonariuszy.
FRAGMENT PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MSWIA.

Do projektu odnieśli się związkowcy z NSZZ Policjantów oraz przewodniczący mundurowych związków NSZZ „Solidarność”. „Po zapoznaniu się z treścią projektu rozporządzenia MSWiA, (…) w imieniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów opiniuję projekt pozytywnie pod warunkiem uzyskania jednoznacznego zapewnienia, że wzrost uposażenia w pierwszej grupie zaszeregowania pociągnie za sobą wzrost uposażeń na pozostałych siedemnastu grupach zaszeregowania, a uzgodnienia legislacyjne w tej sprawie podjęte zostaną jeszcze w tym miesiącu” – podkreślił w piśmie do szefa MSWiA przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

„W obliczu największego kryzysu kadrowego w historii polskiej Policji, decyzję o „podniesieniu atrakcyjności służby” poprzez wzrost uposażeń policjantów należy uznać za posunięcie ze wszech miar słuszne. Niemniej jednak decyzja ta musi być bezwzględnie konsekwentna, czyli obejmować wszystkie grupy zaszeregowania i wszystkie przypisane do tych grup stanowiska służbowe” – zaznaczył Jankowski.

Jak dodał, rozwiązaniem jest „albo konsekwentne podniesienie mnożników kwoty bazowej na wszystkich grupach zaszeregowania, albo niezwłoczne wprowadzenie motywacyjnego systemu wzrostu dodatków służbowych i funkcyjnych, który w połączeniu z opiniowanym rozwiązaniem dałby rzeczywistą szansę na rozprawienie się z wakatami”. „Mając pewność, że propozycja zawarta w projekcie nie ma najmniejszych szans na osiągnięcie założonego celu, zwracam się z prośbą o przystąpienie do pilnych uzgodnień nt. rozwiązań o charakterze kompleksowym” – wskazał przewodniczący ZG NSZZ Policjantów.

Z kolei przewodniczący NSZZ „Solidarność” Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej i Służby Więziennej we wspólnym piśmie krytycznie ocenili ten projekt. „NSZZ »Solidarność« stoi na stanowisku, że tego typu rozwiązania powinny dotyczyć wszystkich funkcjonariuszy, niezależnie od grupy zaszeregowania, w każdej ze służb mundurowych. Tylko takie działanie zwiększy konkurencyjność i atrakcyjność służby w formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa” – czytamy we wspólnym piśmie.

„W związku z powyższym oczekujemy i wzywamy stronę rządową, do podjęcia dialogu w celu wypracowania systemowych rozwiązań zmierzających do zrównania uposażeń funkcjonariuszy z poborami żołnierzy zawodowych, jak również wysokości świadczeń o charakterze socjalnym” – dodali przewodniczący związków zawodowych NSZZ „Solidarność”.

Z informacji jakie do tej pory przekazywało MSWiA wynikało, że rozwiązania mają na celu zrównanie pierwszego uposażenia jakie otrzymują mundurowi z służb MSWiA z tym, co wypłacane jest żołnierzom rozpoczynającym służbę. By podwyżka dotyczyła wszystkich funkcjonariuszy, ministerstwo musiałoby znacznie głębiej sięgnąć do kieszeni. Czy tak się stanie, przekonamy się niebawem.

źródło: InfoSecurity24.pl