Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, inspektor Marek Fałdowski, złożył rezygnacje z zajmowanego stanowiska – poinformowało dziś rano RMF FM. Informacje te potwierdziła policyjna uczelnia. "Komendant rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Marek Fałdowski złożył do ministra spraw wewnętrznych i administracji prośbę o zwolnienie ze służby" - informuje zespół prasowy WSPol. 

Nieposłuszeństwo wobec funkcjonariusza ma stać się samoistnym wykroczeniem. Mundurowi się cieszą, prawnicy przestrzegają.

Agencja Wywiadu, ABW, służby wojskowe, policja i CBA poszukują kandydatów do pracy. Instytucje te problemy z pracownikami mają od wielu lat. Teraz są one bardziej widoczne. Wynika to z tego, że rynek pracy się skurczył i spadło bezrobocie, a jednocześnie pensje w służbach mundurowych rosną w niższym tempie niż w firmach prywatnych – informuje Rzeczpospolita w artykule zatytułowanym: “Polskim służbom brakuje ludzi. Powinny ich szukać razem?”.

Nie ma w polskiej tradycji zasady odpowiedzialności zbiorowej charakterystycznej dla reżimów – takie uzasadnienie wyroku, który zapadł w grudniu, opublikował Naczelny Sąd Administracyjny. Gazeta Wyborcza pisze, że jeszcze żaden sąd tak ostro o ustawie dezubekizacyjnej się nie wypowiedział – informuje ONET w artykule zatytułowanym: “NSA ostro o dezubekizacji – Odpowiedzialność zbiorowa”.

 "(...) limit wydatków Komendanta Głównego Policji (...) wynosi prawie 150 mln zł i z całą stanowczością należy podkreślić, że nie ma zagrożenia, że kwota ta nie wystarczy na wypłatę rekompensaty" za nadgodziny - poinformował InfoSecurity24.pl podkom. Antoni Rzeczkowski z Wydziału Prasowo-Informacyjnego Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji.

Temat otrzymywania równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie, przysługującemu policjantom za służbę na wolnym powietrzu w okresie od 1 listopada do 31 marca wydawał się załatwiony. Wydawał, bowiem jak się okazuje, "służba na wolnym powietrzu" definiowana była przez policyjnych logistyków różnie.

Jedynie członkowie Służby Więziennej deklarują chęć przystąpienia do innego związku niż branżowy. Chcą się zrzeszać w NSZZ „Solidarność”. Policjanci i pogranicznicy nie są na razie zainteresowani nowymi możliwościami.

Dbają o nasze bezpieczeństwo, narażają zdrowie i życie. Policjanci. Nie jest to zawód szczególnie dochodowy i poważany w polskich realiach. Nie jest łatwo być policjantem. Mimo to nie brakuje tych, którzy chcą być jej częścią. Niektórzy z nich giną na służbie podczas akcji antyterrorystycznych, pościgów, zatrzymań groźnych przestępców. Wielu z nich zostawia żony i dzieci.