O projekcie art. 65 a kodeksu wykroczeń w brzmieniu: “Kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego zachowania się, uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny” – pisze Wojciech Tumidalski w Rzeczpospolitej w artykule zatytułowanym: “Kto nie posłucha policjanta, trafi za kratki”.

Polska policja w czasie epidemii staje na wysokości zadania. Czasami robi to w niezwykły sposób. W Nowym Dworze Gdańskim policjanci, którzy sprawdzali czy dwójka małych dzieci przebywa w kwarantannie postanowiła dla nich zatańczyć.

Sejm, zgodnie z rekomendacjami Komisji Finansów Publicznych, odrzucił - w blokowym głosowaniu - wszystkie zaproponowane przez Senat poprawki do tegorocznej ustawy budżetowej, a więc oficjalnie budżet na 2020 rok można uznać za uchwalony. To koniec parlamentarnej drogi jednej z najważniejszych ustaw z punktu widzenia funkcjonowania każdego państwa. Teraz dokument trafi na biurko prezydenta. Jak się okazuje, z przyjętych przez posłów przepisów wynika, że środki jakie rząd zamierza przeznaczyć na działalność służb mundurowych i specjalnych nie tylko nie zmalały w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale budżety wszystkich służb są większe. 

My siedzimy w domach i komentujemy działania władzy na Facebooku. Oni działają, choć nie wszyscy są przygotowani do walki z koronawirusem – pisze Mira Suchodolska w artykule zatytułowanym: “W mundurze za patogenem”. 

"Do dnia 10 kwietnia na konta funkcjonariuszy trafią pieniądze z wyrównania liczonego od dnia 1 stycznia. Warunkiem wypłaty będzie uchwalenie ustawy budżetowej na piątkowej sesji Sejmu" – poinformowało Biuro Prasowe Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Jak zapewnić miał podczas spotkania wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, uwagi jakie do przygotowanego przez resort projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych podnoszą związkowcy "zostaną niezwłocznie uwzględnione po złożeniu ich w formie pisemnej". 

Z analiz dokonanych przez służby wynika, że objęcie ubezpieczeniem autocasco użytkowanych przez formacje podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji samochodów jest nieuzasadnione z powodów ekonomicznych - informuje w odpowiedzi na interpelację Maciej Wąsik, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

"Czeka nas trudna rozmowa z ministrami (...), ale jest ona konieczna, bo zapisy, które się znalazły w projekcie, stworzone są przez urzędników i nijak mają się do wcześniejszych zapewnień" - mówi w rozmowie z InfoSecurity24.pl Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Jak dodaje, "jeśli ten projekt miałby wejść w życie takim kształcie jak teraz, narobiłby szkód w całym środowisku". 

Policjanci, strażacy, strażnicy graniczni i funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa doczekali się publikacji przygotowanych przez resort spraw wewnętrznych i administracji projektów rozporządzeń, które zapewnić im mają realizację części porozumienia z 2018 roku. Chodzi oczywiście o kolejną turę podwyżek, które trafić miały do funkcjonariuszy teoretycznie od 1 stycznia br. Sprawa jest już co prawda na ostatniej prostej, ale komplikuję ją niewątpliwie rządowa walka z epidemią koronawirusa, która może wpłynąć na termin przyjęcia ustawy budżetowej na rok 2020 - co jest niezbędne do wprowadzenia omawianych zmian w życie.