Ponad 8 lat temu, ówczesny przewodniczący NSZZ Policjantów Antoni Duda otrzymał odpowiedź od Jarosława Kaczyńskiego na wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych (której także przewodniczył)  skierowane do kandydatów na urząd Prezydenta RP.

Zapis spotkania przedstawicieli związków zawodowych służb mundurowych uczestniczących w "Miasteczku mundurowym" przed Sejmem RP zorganizowanym na dwa tygodnie przd wyborami parlamentarnymi 2015' z działaczami Prawa i Sprawiedliwości w osobach Beaty Mazurek i Jarosława Zielińskiego.

Dialog ze związkami zawodowymi w policji i zabiegi o godziwe wynagrodzenia dla tej formacji zadeklarował we wtorek szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński podczas otwarcia w Mircu (Świętokrzyskie) posterunku policji. Poinformował, że powołał pełnomocnika ds. kontaktów ze stroną społeczną.