Od 1 grudnia 2018 r. członkowie Funduszu Ochrony Policjanta Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego mogą skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych w sprawach dotyczących służby, jak również wykraczających poza ten zakres.

Porady prawne są udzielane w siedzibie Kancelarii Adwokackiej Wróbel & Wilczek przy ul. Warmińskiej 28/9 w Olsztynie http://adwokaciww.pl/

Możliwe jest uzyskanie porady w ramach osobistego spotkania bądź za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (telefonicznie lub mailowo).

Członkowie FOP zobowiązani są do wcześniejszego kontaktu z Kancelarią pod nr tel. 609 610 881 lub 603 588 180 w celu umówienia terminu i godziny konsultacji.

Przed udzieleniem porady prawnej każdy z funkcjonariuszy zostanie zweryfikowany co do członkostwa w Funduszu Ochrony Policjanta.