10 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW). Przedmiotem posiedzenia była:  „Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji na temat sytuacji w Garnizonie Stołecznym Policji.”

 

250 tys. podpisów zdobyli organizatorzy akcji przywrócenia obciętych przez PiS emerytur i rent mundurowych. Ich projekt popiera cała opozycja.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę na mocy, której powstanie Służba Ochrony Państwa. Nowa formacja, która zastąpi Biuro Ochrony Rządu, będzie służbą wyspecjalizowaną w ochronie najważniejszych osób w państwie.

W ostatnim czasie w mediach pojawiało się wiele informacji dotyczących mobbingu i molestowania w służbach mundurowych. Tego typu skargi trafiają też bezpośrednio do Biura RPO.

Będzie mediacja w głośnej sprawie pary oskarżonej o naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie policjantów w Częstochowie. W środę, 10 stycznia, w częstochowskim Sądzie Rejonowym pojawiło się około 50 policjantów. Nie zgadzają się na zniesławianie funkcjonariuszy.

W 2018 r. należy się spodziewać wielu zmian w przepisach dotyczących służb mundurowych, a także kandydatów na żołnierzy i funkcjonariuszy. Oto wybrane – naszym zdaniem – najważniejsze nowe regulacje, które obejmą służby mundurowe – piszą nasi Koledzy z portalu mundurowy.pl

21 grudnia 2017 roku Senat RP podjął Uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu RP projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.  W tej sprawie NSZZ Policjantów w 2017 roku skierował stosowne petycje do organów Państwa.