Pomimo niezastąpienia ustawą niekonstytucyjnego ułamka 1/30 innym można wyliczyć należną, a brakującą i niewypłaconą kwotę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.

30 kwietnia 2020 r., Warmińsko-Mazurski NSZZ Policjantów powołał Zespół Prawników do walki z hejtem. Jest to odpowiedź na falę nienawiści wymierzoną przeciwko policjantom egzekwującym przepisy zapobiegające rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa. Tropieniem i ściganiem hejterów zajmą się adwokaci Tomasz SzydzińskiPiotr Afeltowicz. Mają oni zadbać, by oprócz konsekwencji karnych sprawcy ponieśli również konsekwencje finansowe.

W ustawie o Policji nie ma przepisu, który by pozwalał na wnoszenie odwołania od kary dyscyplinarnej drogą elektroniczną. A skoro tak, odwołanie można wnieść tylko na piśmie – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w tezie do wydanego wyroku – pisze Danuta Frey w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej w artykule zatytułowanym: “WSA: odwołanie od kary dyscyplinarnej policjant może wnieść tylko na piśmie”.

Specjalnie dla naszych Czytelników śledzimy wszystkie zmiany w prawie, dotyczące zdrowia, biznesu, wymiaru sprawiedliwości, podatków, pracy, szkół i urzędów. Jest ich dużo, bo nigdy jeszcze nie mieliśmy tylu problemów prawnych, w tak krótkim czasie i ekspresowych zmian w przepisach – jak teraz za sprawą koronawirusa.

Warto być na bieżąco z Prawo.pl.

Eksperci nie mają wątpliwości, że w służbach tak hermetycznych jak policja, wojsko, Służba Więzienna czy choćby CBA, sygnaliści byliby potrzebni. Bo o tym, że do różnego rodzaju nieprawidłowości może dochodzić - świadczą głośne sprawy, co pewien czas ujawniane. Nadal jednak - na co zwraca uwagę m.in. RPO - nie ma przepisów, które by skutecznie ich chroniły.

Sądy administracyjne w orzecznictwie wskazują na niedopuszczalność kontroli i oceny słuszności i celowości decyzji przy zwolnieniu funkcjonariuszy z powodu “ważnego interesu służby”.

Publikujemy Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy – III SA/Kr 1246/19 – Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-14. Warto przeczytać całe uzasadnienie do sentencji orzeczenia, które w wyjątkowo wyczerpujący i nie budzący wątpliwości sposób opisuje sytuację prawną w kwestii wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe.

II SAB/Bk 92/19 – Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-11-06. Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w B. w przedmiocie rozliczenia nadgodzin wypracowanych podczas wykonywania czynności służbowych