W demokratycznym państwie prawa wady postępowania wyjaśniającego nie mogą być przeniesione na obwinionego – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie ukarania policjanta wydaleniem ze służby. Uznał, że jeśli wątpliwości co do trzeźwości funkcjonariusza drogówki nie da się wyjaśnić, nie można stosować kary najsurowszej.

Funkcjonariusze z wydziału, w którym są braki kadrowe, nie mogą ponosić odpowiedzialności finansowej za zbyt długie śledztwo – pisze Katarzyna Wójcik w Rzeczpospolitej, w artykule zatytułowanym: „Przeciążony policjant nie zapłaci za przewlekłość”, w którym omawia wyrok uniewinniający policjantkę, od której Skarb Państwa domagał się zwrotu odszkodowania.

27 marca br. Sejmowa Komisja ds. Petycji rozpatrzy petycję Posła dr Andrzeja Halickiego w sprawie stworzenia możliwości zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej i zasad jej usuwania z akt osobowych.

 

Kontynuując projekt zainicjowany przez Komendanta Głównego Policji Pana gen. insp dra Jarosława Szymczyka pn. Ochrona prawna funkcjonariuszy Policji, zachęcamy Państwa do lektury opracowanej na wniosek Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka przez Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP opinii prawnej na temat prawnych sposobów ochrony własnego wizerunku przez funkcjonariuszy Policji.

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30.X.2018 r. publikujemy opracowaną przez Kancelarię Adwokacką Kacper Matlak zanonimizowaną wersję odwołania od negatywnej decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji dot. odmowy wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

 

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, zwrócił się z prośbą o udzielenie opinii prawnej w oparciu o następujący stan faktyczny:

Publikujemy drugą część wybranych odpowiedzi prawnika na pytania dotyczące ekwiwalentów za niewykorzystany urlop oraz kolejny wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu. Przypominamy, że termin składania wniosków upływa 6 grudnia 2018 r.

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk nr 3032).Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk nr 3032).Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Arkadiusz Czartoryski (PiS).