10-godzinny rozkład czasu służby policjanta, a także wprowadzenie nowych jej form, może być rozwiązaniem problemów związanych z większą liczbą odejść z policji i brakiem kandydatów. Według Rzecznika Praw Obywatelskich bardziej elastyczny rozkład służby wymaga jednak zapisania odpowiednich gwarancji w ustawie; dziś mówi o tym tylko rozporządzenie ministra.

Komenda policji nie ma prawa domagać się od podwładnego zwrotu pobranego równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego za okres 10 lat wstecz. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną.

Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa zwolnieni ze służby, którzy nie nabyli prawa do renty lub emerytury policyjnej, nie stracą swoich okresów ubezpieczenia. Będą się mogli ubiegać o świadczenia przewidziane w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1383 ze zm.).

 

Rada Ministrów przyjęła propozycję zmiany wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń zawartych w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Dzięki temu więcej osób będzie miało szanse na zasiłki.

Nietrzeźwy kierowca bierze udział w wypadku, a potem twierdzi, że pił dopiero po kraksie – policja coraz częściej spotyka się z takimi sytuacjami. Resort sprawiedliwości chce je całkowicie wyeliminować.

Z przytoczonych przepisów wynika, że kryterium uprawniającym policjanta do otrzymania corocznego płatnego urlopu dodatkowego, jest co do zasady wykonywanie  służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia przez co najmniej 80 godzin w każdym miesiącu roku kalendarzowego. 

Przeniesienie policjanta na równorzędne stanowisko nie musi oznaczać takich samych obowiązków, czy czasu służby - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Nieodpłatna pomoc prawna w praktyce: "Darmowe" pół godziny z prawnikiem kosztowało 3,3 tys. zł - pisze Jakub Pawłowski w Dzienniku Gazecie Prawnej. Po przeczytaniu poniższego raportu naprawdę docenimy nasz FOP.