Dla polskiego prawodawstwa byłoby zapewne lepiej, gdyby przy takim stwierdzeniu znak zapytania pozostał na zawsze, i to raczej niezależnie od tego, kto w danym momencie sprawuje władzę. 

Pracownik dotknięty stosowaniem mobbingu może rozwiązać umowę o pracę z pracodawcą, przy czym przepisy nie przewidują sposobu rozwiązania.

Pomimo, iż przepisy dotyczące obligatoryjności zawieszania policjantów w czynnościach służbowych, w związku ze wszczęciem postępowania karnego są w miarę jasno sformułowane (art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji), to wciąż pojawiają się wątpliwości, w którym momencie można uznać postępowanie karne za wszczęte.

W tym tygodniu MSWiA przedstawi projekt nowelizacji przepisów ustawy o zbiórkach publicznych - wynika z informacji "Dziennika Gazety Prawnej". Przeciw propozycji protestuje 28 organizacji.

Onet zdobył uzasadnienie Sądu Okręgowego w Warszawie, rozpatrującego sprawę policjanta, który zaskarżył ustawę dezubekizacyjną. Co prawda sąd skierował sprawę do Trybunału Konstytucyjnego, ale jednocześnie ostro skrytykował zapisy, określając je mianem „represyjnych” i „dyskryminacyjnych”. 

30 stycznia 2018 r. przed polskim sądem zapadł bardzo ważny wyrok, w którym sąd po raz pierwszy wskazał, że rażenie zatrzymanego paralizatorem to tortury. Ustne uzasadnienie orzeczenia było w całości zbieżne z wnioskami ekspertów z Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur 

Jeden ze strażników granicznych odwołał się od tzw. ustawy dezubekizacyjnej i właśnie dostał odpowiedź, której treść poznał Onet. MSWiA nie uznało jego odwołania. Państwo odebrało mu emeryturę, choć w PRL-u służył zaledwie niecałe dwa lata. Samo uzasadnienie wydaje się absurdalne.