Sądy administracyjne w orzecznictwie wskazują na niedopuszczalność kontroli i oceny słuszności i celowości decyzji przy zwolnieniu funkcjonariuszy z powodu “ważnego interesu służby”.

Publikujemy Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy – III SA/Kr 1246/19 – Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-14. Warto przeczytać całe uzasadnienie do sentencji orzeczenia, które w wyjątkowo wyczerpujący i nie budzący wątpliwości sposób opisuje sytuację prawną w kwestii wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe.

II SAB/Bk 92/19 – Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-11-06. Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w B. w przedmiocie rozliczenia nadgodzin wypracowanych podczas wykonywania czynności służbowych

Nie ma żadnych podstaw do ograniczania uprawnień funkcjonariuszy policji do uzyskania pełnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop – pisze Danuta Frey w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej w artykule zatytułowanym: „Policjanci w luce prawnej”

Czy była policjantka ma prawo żądać usunięcia ze swych akt notatki służbowej sprzed wielu lat? Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przeanalizowanie tego problemu przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim wydał precedensowy wyrok w sprawie nagrania interwencji funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim, które kilka miesięcy temu pojawiło się w internecie – informuje portal grodzisk.naszemiasto.pl

Już od ponad sześciu lat, pełnomocnik Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów mec. Jerzy Feliks w ramach Funduszu Ochrony Prawnej broni policjanta z Katowic, oskarżonego o pobicie mężczyzny, którego żona wezwała policjantów, aby bronili ją przed agresywnym zachowaniem nietrzeźwego męża.

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji na posiedzeniu w dniu 11 września 2019’rozpatrzy projekt dezyderatu: w sprawie terminu i kosztów realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (sygn. akt K 7/15) w odniesieniu do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego funkcjonariuszy.