O procedowanym w Komisji Sejmowej Administracji i Służb Wewnętrznych projekcie ustawy o zmianach w przepisach o emeryturach służb mundurowych pisze Gazeta Wyborcza w obszernym artykule Leszka Kostrzewskiego, zatytułowanym: „Zmiany w przepisach o emeryturach mundurowych. Policjanci, strażacy i pogranicznicy łatwiej przejdą na emeryturę”.

Komisja do Spraw Petycji rozpatrzyła i uchwaliła dezyderat kierowany do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie rozliczania czasu służby policjantów ponad normę uprawnionych do dodatku funkcyjnego. Zasugerowane podczas posiedzenia i wprowadzone od razu poprawki sprawią, że zmiany dotyczyć będą również funkcjonariuszy Straż Granicznej.

Kierownictwo Komendy Głównej PSP spotkało się z przewodniczącymi central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej by omówić działania przygotowawcze do wejścia w życie jednego z punktów listopadowego porozumienia pomiędzy związkowcami a resortem spraw wewnętrznych i administracji. Strażacy rozpoczynają więc prace nad sposobem wprowadzenia dodatku do uposażenia, który ma zachęcić ich do pozostania w służbie po osiągnięciu 25 lat służby.

"Pan Prezydent – ojciec dialogu społecznego – dialog prowadzi, ale wyłącznie z Solidarnością" - piszą policyjni związkowcy. Jak dodają, mundurowe związki zawodowe wykazały się "wielką naiwnością (...) sądząc, że Pan Prezydent RP podejmując inicjatywę ustawodawczą padł ofiarą Solidarności" oraz wierząc, że "temat pluralizmu przetoczył się przez Radę Dialogu Społecznego". 

W dłuższej perspektywie trzeba się liczyć z całkowitą dominacją związków będących partyjnymi przybudówkami i kompletną polityzacją służb mundurowych. A to już nie tylko problem samych funkcjonariuszy. Problem ten dotyczy wszystkich mieszkańców naszego kraju - napisało w oświadczeniu NSZZ "Policjantów".

„W polskiej Policji są wakaty i nikt tego nie ukrywa, mówimy o tym szczerze i otwarcie. (...) Dzisiejsze bezrobocie to zaledwie 4-5 proc., a więc trudniej jest znaleźć dobrych pracowników” – mówi w rozmowie z InfoSecurity24.pl insp. Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji. Dodaje, że dzisiejszy poziom zatrudnienia, nawet biorąc pod uwagę obecną liczbę wakatów, jest jednak wyższy niż kilka lat temu.

Być może już wkrótce do historii przejdzie przepis narzucający „jednozwiązkowość” w służbach mundurowych – informuje Anna Grabowska autorka programu „Kapitał i praca” wyemitowanego 7 lipca 2019′ w programie Polskiego Radia 24 o godzinie 16-tej. W rozmowie wzięli udział wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów Sławomir Koniuszy i wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” Bogdan Kubiak.

Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy zakładający pluralizm związkowy w służbach - m.in. w Policji i Służbie Więziennej. Zabiegała o to NSZZ "Solidarność", której zdaniem rozszerzy to prawo funkcjonariuszy do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. - Wprowadzenie ustawy w życie może doprowadzić do upolitycznienia związków w służbach - uważa NSZZ Policjantów. Z kolei według "S" monopol związkowy w służbach jest niesprawiedliwy, bo ogranicza prawo do swobodnego zrzeszania się w związkach.