Wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów udzielił wywiadu dla Radia Poznań w związku z 30. rocznicą powstania NSZZ Policjantów. Wywiad przeprowadził Redaktor Jacek Kosiak.

– Bezwzględność wykonania kary jest najistotniejsza. Wyrok nie może być w zawieszeniu. Za dokonanie napaści na policjanta za kraty! – skomentował Rafał Jankowski zapowiedzi zaostrzenia kar za przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom, przedstawione na dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem premiera, szefa MSWiA i Komendanta Głównego Policji.

– Policja jest formacją najbardziej narażoną jeśli chodzi o napaści, czynne napaści, naruszenia nietykalności cielesnej oraz zmuszanie do odstąpienia od czynności służbowych – powiedział w Polsat News rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Dodał, że takich sytuacji jest około 6 tys. rocznie.

W Dzienniku Ustaw RP pojawiło się rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie czasu służby policjantów. W życie wszedł zatem dokument, który – według policyjnych związkowców – wprowadza niekorzystne i dyskryminujące dla formacji rozwiązania. Chodzi dokładnie o przepis stanowiący, że czasu wolnego za służbę w zamian za czas przekraczający ustawową normę “udziela się w tym samym wymiarze w dniach, godzinach lub minutach” – informuje portal Infosecurity24.pl (W załączniku zamieszczamy tekst Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 września 2020 r. w sprawie czasu służby policjantów).

“Policjanci – milicjanci to ludzie służący społeczeństwu nie partii, politycznym kacykom, sekretarzom. Przywódcy przemijają. Czy warto narażać życie niewinnych ludzi dla interesu jakiegoś polityka?” – pisze szef NSZZ Policjantów Rafał Jankowski w odezwie skierowanej do białoruskich milicjantów. Jankowski apeluje o zaniechanie stosowania przemocy wobec protestujących na Białorusi oraz deklaruje gotowość do udzielenia wsparcia w przypadku represji, z jakimi mogliby ze strony rządzących spotkać się nieposłuszni funkcjonariusze.

– Bez względu na to, czy ktoś wsiądzie z hulajnogą, wprowadzi do autobusu kozę czy będzie machał w nim maczetą – musimy interweniować. Policjanci mają być skuteczni, a nie eleganccy – mówi Rafał Jankowski, szef policyjnych związkowców – pisze Piotr Halicki na portalu Onet.pl

"W roku 2021, co do zasady, proponuje się nie tworzenie oddzielnego, wynikającego z poszczególnych przepisów branżowych funduszu nagród" – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, która pod koniec sierpnia skierowana została do konsultacji publicznych. Jeśli przepisy te wejdą w życie, oddzielne fundusze nagród w przyszłym roku nie powstaną w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Celno-Skarbowej, Służbie Więziennej i wojsku. Nie oznacza to wprawdzie wprost, że mundurowi w ogóle nie mogą liczyć na nagrody, jednak te przyznawane będą "w ramach posiadanych (przez formacje – przyp. red.) środków na uposażenia".

Resort spraw wewnętrznych i administracji uznał, że zaszła konieczność “dostosowania procesu doboru do służby w Policji do stale zmieniających się potrzeb tej formacji i zapewnienia skutecznego realizowania jej ustawowych zadań”. Jak podkreśla sekretarz stanu w MSWiA, Maciej Wąsik, w odpowiedzi na poselskie zapytanie, dostosowanie przepisów powinno “przyczynić się do wzrostu liczby kandydatów do służby, a tym samym uzupełnienia wakujących stanowisk” w formacji – pyta portal Infosecurity24.pl w artykule zatytułowanym: “Od lipca łatwiej o policyjny mundur. Będzie więcej kandydatów?”