Opublikowany artykuł jest daleki od prawdy, co pozwala postawić pytanie czym kierują się władze centralne  NSZZ "Solidarność" atakując na oślep, dla doraźnego celu politycznego inny Związek?.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, został przekazany Radzie Dialogu Społecznego do konsultacji.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zdecydował o podjęciu przygotowań do wszczęcia sporów zbiorowych - informuje Dorota Gardias z OZZPiP. Z wiadomości opublikowanej w mediach społecznościowych wynika, że kolejnym krokiem może być strajk generalny.

W ocenie Forum Związków Zawodowych nadrzędnym zadaniem stojącym przez stroną rządowa jest maksymalne zabezpieczenie służb, które stoją na pierwszej linii walki z epidemią COVID – 19. Mowa tu o białym personelu, policji oraz straży granicznej. Na dzień dzisiejszy te formacje nie posiadają wystarczającej ilości sprzętu, zabezpieczenia pod kątem infrastruktury i środków finansowych, tak bardzo niezbędnych do zabezpieczenia szpitali i innych obszarów, chociażby pod kątem administracyjnym. Widok policjantów pilnujących porządku w okresie kwarantanny bez kombinezonów jest zatrważający. Ponadto, służby potrzebują wsparcia w wymiarze zmiany otoczenia prawnego – obecne przepisy generują zbyt dużo obciążeń biurokratycznych, które spowalniają ich pracę.

W związku z trwającym w Elblągu od kilku dni strajkiem w Spółce "Tramwaje Elbląskie" w dniu dzisiejszym (tj. 25.02.2020) z inicjatywy przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych - Sławomira Koniuszego odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego poświęcone sytuacji w spółce.

W dniu 11 grudnia 2019 r. w Olsztynie odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego FZZ.

Lustracja członków Rady Dialogu Społecznego, strajk nauczycieli, tworzenie związków zawodowych w służbach mundurowych. To tylko przykładowe powody sporów między organizacjami pracodawców i pracowników reprezentowanymi w radzie – informuje Gazeta Prawna w poniedziałkowym wydaniu.

Nie widać końca sporu pielęgniarek i dyrekcji szpitala wojewódzkiego w Olsztynie. Przypomnijmy, że personel chce zwiększenia liczby etatów pielęgniarskich i dialogu z przełożonymi. Natomiast dyrekcja uważa, że medialny szum wokół sporu godzi w dobre imię szpitala i zapewnia – „w naszej placówce nie ma żadnego problemu”.