Wobec braku realizacji przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej postulatów waloryzacji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o co najmniej 20% z dniem 1 lipca 2023 roku oraz o co najmniej 24% z dniem 1 stycznia 2024 roku, działając w ramach dwóch niezależnych central związkowych – Forum Związków Zawodowych oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, powołuje się Komitet Protestacyjny Pracowników Sfery Publicznej.

12 czerwca 2023 r. w Starych Jabłonkach delegaci z organizacji związkowych zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych wybrali swoich przedstawicieli na kolejną VI kadencję. Sądząc po tym na kogo postawiono, można powiedzieć, że kluczem wyborczym okazało się doświadczenie. Nad przebiegiem wyborów pod względem zgodności ze Statutem i ordynacją wyborczą czuwał wiceprzewodniczący GKR FZZ Krzysztof Balcer.

Przekazujemy komentarz Forum Związków Zawodowych:

NSZZ „Solidarność” nie chciała podpisać z nami (z Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych również) wspólnego stanowiska dotyczącego podwyżek wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Podpisała za to porozumienie ze stroną rządową. Podpisywanie wszelakich „porozumień” stało się świecką tradycją, pozycją obowiązkową w kalendarzu kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości.

Dziś kończymy naszą wizytę w Berlinie, w którym odbywał się 15 Kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych – największego i najstarszego ruchu społecznego – ruchu związkowego w powojennej Europie

Cieszymy się, że jesteśmy integralną częścią tej wielkiej rodziny.

A teraz czas na szczegółowe podsumowanie:

W dniach 9-10 stycznia 2023 roku w Warszawie, odbył się VI Kongres Forum Związków Zawodowych. 

Podczas Kongresu wybrano nowe władze Forum Związków Zawodowych. 

Drugiego dnia Delegaci i Delegatki uczestniczyli w jubileuszu 20 – lecia naszej centrali. 

Strona pracowników, reprezentowana przez Forum Związków Zawodowych, NSZZ "Solidarność", Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, przedkłada wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2023 roku wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Opublikowany artykuł jest daleki od prawdy, co pozwala postawić pytanie czym kierują się władze centralne  NSZZ "Solidarność" atakując na oślep, dla doraźnego celu politycznego inny Związek?.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, został przekazany Radzie Dialogu Społecznego do konsultacji.