W dniu 11 grudnia 2019 r. w Olsztynie odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego FZZ.

Lustracja członków Rady Dialogu Społecznego, strajk nauczycieli, tworzenie związków zawodowych w służbach mundurowych. To tylko przykładowe powody sporów między organizacjami pracodawców i pracowników reprezentowanymi w radzie – informuje Gazeta Prawna w poniedziałkowym wydaniu.

Nie widać końca sporu pielęgniarek i dyrekcji szpitala wojewódzkiego w Olsztynie. Przypomnijmy, że personel chce zwiększenia liczby etatów pielęgniarskich i dialogu z przełożonymi. Natomiast dyrekcja uważa, że medialny szum wokół sporu godzi w dobre imię szpitala i zapewnia – „w naszej placówce nie ma żadnego problemu”.

Pielęgniarki i położne z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie zaostrzają swój protest. Przeprowadzona w dniu 29 maja 2019 r. pikieta jest odpowiedzią na kwestionowanie zasadności sporu zbiorowego, a w ostatnim czasie – utrudnianie działalności związkowej przez dyrekcję tamtejszej placówki.