Projekt ustawy budżetowej na przyszły rok zakłada wzrost kwoty bazowej z dotychczasowego poziomu 1523,29 złotych do 1614,69 zł. Kwota bazowa, która używana jest do obliczania przeciętnego uposażenia dla mundurowych, nie była zwiększana już od lat. Jej odmrożenie przełoży się więc na wzrost uposażeń funkcjonariuszy. Jednak jak się okazuje, propozycja zmiany może nie pozwolić na wzrost mundurowych pensji o obiecane 500 złotych.

Do MSWiA trafi dezyderat w sprawie petycji odnoszącej się do mechanizmu obliczania wysokości ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego funkcjonariuszy.

Regionalny odział Telewizji Polskiej w programie "Informacje" opublikował relację z uroczystości Nadania Sztandaru Warmińsko-Mazurskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu NSZZ Policjantów w Olsztynie. Relacja zaczyna się od 5:44 minuty programu, który można znaleźć TUTAJ

Na internetowych stronach Radia Olsztyn ukazała się relacja z uroczystości Nadania Sztandaru dla Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie, na ktorym widnieją słowa BÓG HONOR OJCZYZNA.

Policjanci narażeni na smog i inne czynniki szkodliwe dla zdrowia mają prawo do dodatkowego płatnego urlopu.

O tym, jak obecny system przerzuca odpowiedzialność za wystąpienie szkód w taborze wyłącznie na funkcjonariuszy pisze Kacper Sulowski w Gazecie Wyborczej, w artykule zatytułowanym: „Funkcjonariusz rozbił radiowóz. Za naprawę potrącą mu z pensji”.

Nowy szef resortu spraw wewnętrznych i administracji podjął decyzję o odebraniu wiceszefowi ministerstwa, Jarosławowi Zielińskiemu, nadzoru nad częścią podległych mu do tej pory formacji - Policją, Strażą Graniczną oraz Służbą Ochrony Państwa. "W rękach" Zielińskiego zostają m.in. "sprawy wynikające z nadzoru nad ochroną przeciwpożarową i obroną cywilną". Decyzja w tej sprawie została już opublikowana w dzienniku urzędowym ministra spraw wewnętrznych i administracji. 

Związkowcy, zgodnie z zapowiedziami, zdecydowali się wysłać po 19 pytań do każdego komitetu wyborczego zarejestrowanego w jesiennych wyborach parlamentarnych. Mundurowi pytają m.in. o przyszłość art. 15a, pełnopłatne L-4 oraz dodatki progresywne. Dodatkowo, funkcjonariusze wystąpili też z pismem do szefa MSWiA, w którym proszą o pilne spotkanie w sprawie realizacji ubiegłorocznego porozumienia.