W wielu miastach Polski grupy osób protestowały przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Manifestacje odbyły się m.in. w Łodzi, Warszawie, Poznaniu czy Katowicach. W wielu miejscach pojawiły się też kontrmanifestacje.

Zamieszczamy apel Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów skierowany do uczestników protestów. Apel został przekazany dzisiaj mediom.

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski wystąpił do Ministra Mariusza Kamińskiego z wnioskiem o uruchomienie dodatkowych środków przeznaczonych na okresowy wzrost dodatków służbowych i funkcyjnych dla policjantów bezpośrednio zaangażowanych w przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się epidemii covid-19 oraz działających bezpośrednio w sytuacji zagrożenia zakażeniem. – Dodatków przyznanych na czas trwania epidemii – precyzuje Rafał Jankowski.

W Dzienniku Ustaw (poz. 1871/2020) opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2020 r., z wyjątkiem:

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną rząd reaguje na bieżąco i wprowadza kolejne zasady bezpieczeństwa. Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest obecnie naszym priorytetem. Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy. Wśród zmian znajdą się: zajęcia zdalne również w klasach 4-8 szkół podstawowych, obowiązek przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna, a także ograniczenia w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych, sanatoriów oraz organizacji imprez, spotkań i zgromadzeń. Rząd uruchamia też Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – program przeznaczony do koordynacji pomocy osobom starszym, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym.

Sierż. szt. Łukasz Grymuza, funkcjonariusz jednego z lubelskich komisariatów, wygrał w programie TVN “Milionerzy” 500 tysięcy złotych. Do miliona zabrakło mu odpowiedzi na zaledwie jedno pytanie. Funkcjonariusz wycofał się z gry, ponieważ nie był pewny odpowiedzi na pytanie finałowe. Podczas gry wykazał się ogromnym spokojem, wiedzą i opanowaniem, co również jest jego atutem podczas codziennej służby.

Sejm uchwalił ustawę, która w ramach walki z pandemią koronawirusa przywraca między innymi 100-proc. płatne zwolnienia lekarskie dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA na kwarantannie i izolacji.

Ustawa zakłada m.in. podwyższenie wynagrodzeń pracowników medycznych kierowanych przez wojewodów do walki z epidemią oraz zwolnienia medyków z odpowiedzialności karnej za błędy popełnione podczas leczenia pacjentów z COVID-19. Projekt został przyjęty przez Sejm w czwartek po godz. 17.33.

Od 17 października 2020′ funkcjonariusze Policji nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa w radiowozach.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października br. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – patrz § 27.

w § 27:
a) w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy „oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie”,

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020′ w załączniku