18 kwietnia do Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wpłynął wniosek o wyrażenie pilnej opinii nt. propozycji podwyższenia uposażeń kursantów o 1010 zł brutto poprzez podwyższenie mnożnika przypisanego do pierwszej grupy zaszeregowania. Jak twierdzi projektodawca rozwiązanie to ma „podnieść atrakcyjność podjęcia służby.” Ze skutkiem jaki może przynieść nowelizacja nie zgadza się Zarząd Główny NSZZ Policjantów.

Z dniem 1 maja 2024 r. w garnizonie warmińsko-mazurskim wejdzie w życie decyzja Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, określająca minimalne stawki dodatku służbowego oraz zasady jego podwyższania. Dokumenty w tej sprawie, w dniu 19 kwietnia podpisali Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie mł.insp. Paweł Krauz i przewodniczący NSZZ Policjantów na Warmii i Mazurach Sławomir Koniuszy.

Na placu na terenie Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie odbył się uroczysty Apel Pamięci, poświęcony policjantom zamordowanym przez NKWD w 1940 r. Zgromadzeni goście po wysłuchaniu apelu i po oddaniu salwy honorowej przez Kompanię Honorową, złożyli kwiaty i znicze pod tablicą pamiątkową poświęconą asp. Konstantemu Wolskiemu.

9 kwietnia 2024 r. w godzinach popołudniowych Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń spotkał się z przedstawicielami NSZZ Policjantów: Przewodniczącym Zarządu Głównego Rafałem Jankowskim oraz Wiceprzewodniczącymi Andrzejem Szarym i Sławomirem Koniuszym. Przedmiotem spotkania były zagadnienia związane z kryzysem kadrowym i wadliwością obecnego systemu finansowania Policji, a także wnioski płynące z zakończonego w Policji audytu.

„Chciałbym, żeby proces płacowy w Policji został zmieniony. Formacja musi być konkurencyjna zarówno w odniesieniu do rynku pracy jak i innych służb, a zatem musimy niwelować różnice finansowe, choćby w stosunku do wojska” - mówi w rozmowie z InfoSecurity24.pl insp. Marek Boroń. Komendanta głównego Policji - w pierwszym wywiadzie od momentu objęcia stanowiska szefa formacji - pytamy też o wakaty, policyjne szkolenia, rekrutację oraz o to, czy formacja jest gotowa na powstanie Centralnego Biura Zwalczania Korupcji.

Bogatą listę związkowych benefitów poszerzyła oferta POMELO. Dzięki umowie zawartej przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów,  członkowie Związku zainteresowani zbilansowaną dietą pudełkową będą mogli skorzystać z 33% rabatu.

Od początku tego roku, na polecenie Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia, prowadzono intensywny audyt. Jego celem było określenie stanu formacji oraz stojących przed nią wyzwań - zarówno w sferze materiałowo-technicznej, osobowej, prawnej, jak i wizerunkowej. Pogrupowano je w działy tematyczne, zwiększające transparentność przekazu.

W Komendzie Głównej Policji przeprowadzono audyt, którego celem - jak podkreślono - było określenie wyzwań przed jakimi stoi największa formacja mundurowa w Polsce. Przeprowadzona kontrola wykazała m.in braki kandydatów do służby, ale też trudności z pozyskiwaniem funkcjonariuszy i pracowników ze specjalistyczną wiedzą. Istotnym problemem jest też mała konkurencyjność służby i pracy w Policji, ale także „spłaszczenie uposażeń i wynagrodzeń, niski poziom środków przyznawanych na nagrody finansowe oraz nieatrakcyjność odpłatności za czas służby ponadnormatywnej”.