Ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. powołana została Policja Państwowa. Rok temu świętowaliśmy 100 rocznicę tego wydarzenia. W tym roku mija 95-lat odkąd mundur założyła pierwsza polska policjantka. Coroczne obchody Święta Policji to okazja do wyjątkowego spotkania i zaprezentowania się mieszkańcom regionu. Okoliczności wywołane epidemią koronawirusa sprawiły, że tym razem obchody święta policjantów przybrały bardziej kameralny charakter.

Nie zapominamy o tych, z którymi służyliśmy na rzecz dobra naszego kraju i jego obywateli, a których los postanowił nam odebrać. Nie zapominamy również o ich najbliższych, którzy także po śmierci policjanta, pozostają członkami wielkiej policyjnej rodziny. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie i przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie spotkali się z wdową po sierż. Pawle Wyszczelskim z KMP w Olsztynie i przekazali jej środki zebrane podczas zbiórki na rzecz rodziny policjanta.

W Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów. Podczas uroczystości wręczono okolicznościowe odznaczenia osobom wspierającym ostródzką jednostkę oraz policjantom zaangażowanym w działalność statutową Związku. Uroczystość była kontynuacją centralnych obchodów 30-lecia powstania NSZZ Policjantów.

– Cieszę się, że mogę dzisiaj stanąć przed Wami i powiedzieć, że wczoraj Sejm z ogromnym poparciem przyjął ustawę o wzmocnieniu służb mundurowych podległych MSWiA – powiedział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji podczas obchodów Święta Policji w Warszawie. W uroczystości, która odbyła się na placu przed siedzibą CBŚP wzięli udział także prezydent Andrzej Duda i Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA.

Warmińsko Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Olsztynie podjął wyzwanie #gaszynchallenge rzucone przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Gdańsku i Zarząd Okręgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Olsztynie.

Świętować można na różne sposoby. Grupa policjantów z Olsztyna postanowiła, że w tym roku w dzień Święta Policji wystartują rowerami na trasę wokół Warmii i Mazur. Według planu przejechanie około 800 km zajmie im 4 dni, w trakcie których odwiedzą wszystkie powiaty regionu, w których spotkają się z tamtejszymi policjantami, a podczas tych spotkań będą zbierać fundusze na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach.

Tuż po godzinie 10-tej w Sejmie RP odbyło się III czytanie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej.

Święto Policji w roku bieżącym będzie zapewne Świętem wyjątkowym, tak jak i wyjątkowym okazał się do tej pory rok 2020. Przed policjantami ten rok postawił mnóstwo nowych i niebezpiecznych zadań, burząc po drodze większość planów. Tegoroczne Święto miało być okazją do uczczenia 95-lecia kobiet w polskiej Policji, 30-lecia ustawy o Policji i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, który przez wszystkie te lata współdecydował o najważniejszych przemianach, jakie w Policji zachodziły i z których wszyscy się dziś cieszymy. Tegoroczne Święta nie  będą tak okazałe, jak w latach minionych. Nie oznacza to jednak, że My Policjanci straciliśmy okazję, by stanąć przed społeczeństwem i z dumą zameldować, iż ze swoich zadań wywiązaliśmy się wzorowo. Jako policjant i związkowiec nie mam żadnych wątpliwości, że warmińsko-mazurscy policjanci zasłużyli na najwyższe oceny. Dla policjanta to duma, ale dla związkowca wyzwanie. Wyzwanie, by w tych trudnych czasach sprostać oczekiwaniom policjantów. Uczestnicząc w przemianach, które dla policjantów są dziś najważniejsze, mogę z satysfakcją zapewnić, że z większości wyzwań postawionych przed Związkiem, Związek w tym roku się wywiąże. I niech to będzie prezent z okazji Święta Policji.

Ze związkowym pozdrowieniem!

Sławomir Koniuszy