Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się 20 lipca 2018' Centralne Obchody Święta Policji. W uroczystościach wziął udział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i szef MSWiA Joachim Brudziński.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło 19 lipca uchwałę, w której popiera protest zorganizowany przez NSZZ Policjantów. Czytamy w niej, że godne wynagradzanie funkcjonariuszy jest nie tylko prawem każdego policjanta, ale przede wszystkim instrumentem przeciwdziałającym odpływowi z Policji najlepszych kadr.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy o Policji, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego, mianował sześciu oficerów Policji na stopnie generalskie.

Podglądając statystyki dotyczące ujawnianych przez policjantów wykroczeń i zastosowanych środków prawnych wychodzi na to, że nie wszyscy czekali do 10 lipca by wziąć udział w akcji ograniczającej liczbę nakładanych mandatów.

Od kilku dni policjanci w całej Polsce, prowadzą akcję protestacyjną. Nie wypisują mandatów, nawet za drobne kolizje, dając jedynie pouczenia. To powoduje mniejsze wpływy do budżetu. Społeczeństwo solidaryzuje z mundurowymi.

13 lipca 2018 r. odbyło się spotkanie Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jana Lacha z przedstawicielami Zespołu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów ds. OPP SPPP i SPAP.

Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych kierując się ważnym interesem reprezentowanych przez siebie funkcjonariuszy oraz troską o utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa państwa i jego obywateli podjęła uchwałę o rozpoczęciu od 16 lipca 2018 r. Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Służb Mundurowych.

Protest służb mundurowych rozszerzy się o funkcjonariuszy Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej - poinformował w środę przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Marcin Kolasa.