Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentująca funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Służby Celno-Skarbowej zwraca się z wnioskiem o pilne spotkanie poświęcona konsultacjom nowego wieloletniego programu modernizacji służb mundurowych podległych kierowanemu przez Pana resortowi – czytamy w piśmie do ministra Kamińskiego sygnowanym przez przewodniczącego FZZSM Krzysztofa Oleksaka.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów otrzymał w dniu 14 czerwca br. do zaopiniowania projekt zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym dotyczący głośnego art. 15a.

Dzisiaj odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, na którym wysłuchano informacji ministra na temat szkolenia praktycznego i teoretycznego Policji.

Dzisiaj na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych odbyło się I czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw mającego na celu uregulowanie statusu prawnego zwierząt w służbach nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Już od 13 czerwca wprowadzamy łagodniejsze zasady bezpieczeństwa. Zmiany umożliwią sprzedaż oraz spożywanie jedzenia i picia w kinach, teatrach, na koncertach oraz w innych instytucjach kultury i rozrywki. Od 26 czerwca zwiększamy także limity – więcej widzów w kinach i teatrach oraz otwieramy dyskoteki. Więcej osób będzie mogło przebywać w hotelach, restauracjach i na siłowniach. Zasady będą obowiązywać do końca wakacji, z możliwością modyfikacji. Limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Rząd nie ma zamiaru podwyższać wynagrodzeń pracowników budżetówki w 2022 roku – donosi Radio Zet. Czy oznacza to, że nadzieje funkcjonariuszy na podwyżki uposażeń zostaną pogrzebane? Niekoniecznie. Wiele zależy od tego, czy rząd zdecyduje się wprowadzić w życie zapowiadane – zarówno dla służb podległych MSWiA jak i resortowi sprawiedliwości - ustawy modernizacyjne.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentująca funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Służby Celno-Skarbowej udziela pełnego poparcia dla postulatów Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa wyrażonych uchwałą nr 181-IX.21 z 20 maja 2021 roku.

9 czerwca 2021 roku w Warszawie obradowało Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Podczas posiedzenia Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przedstawił aktualną sytuację w Służbie Więziennej oraz uzasadnił przyczyny podjętej przez władze związku decyzji o akcji protestacyjnej.