W związku z publikacją na łamach portalu se.pl artykułu z dnia 13 września 2021 roku pt. „Kaczyński straci policyjną ochronę sprzed domu?! Cierpliwość się kończy”, zaprzeczam, abym udzielał redakcji Super Expressu i se.pl wywiadu, w którym miały paść cytowane przez autora wypowiedzi. Przytoczone w wyżej wymienionym tekście wypowiedzi nie są moimi słowami, a publikacja nie była autoryzowana.

Wskazuję przy tym, że 12 września 2021 roku, ktoś z redakcji zwrócił się do mnie z prośba o komentarz do prowadzonych przez NSZZ Policjantów negocjacji i groźby protestu służb mundurowych. W związku z zaplanowanymi rozmowami z przedstawicielami resortu spraw wewnętrznych i administracji, odmówiłem komentarza do czasu zakończenia rozmów. W żadnej mojej wypowiedzi nie padły słowa, że „Jeśli rząd nie zrealizuje porozumienia, radiowóz może zniknąć spod domu prezesa Jarosława Kaczyńskiego”, która podchodzi od samego autora artykułu. Wręcz przeciwnie, zapewniłem, że tak jak w całej 31-letniej historii polskiej Policji, będziemy chronić każdego polityka, który takiej ochrony będzie wymagał. Podkreślam jednocześnie, że jednoznacznie odmówiłem komentarza i nie wyraziłem zgody na publikację jakiejkolwiek mojej wypowiedzi.

Powyższy artykuł odbieram jako próbę dyskredytowania strony związkowej w toku prowadzonych negocjacji i niepotrzebnego zaognienia wzajemnych relacji. Próbę przypisania mi wypowiedzi, które z mojej strony nie miały miejsca nie mieszczą się w żadnych standardach rzetelności dziennikarskiej, a przedmiotowy artykuł urąga uczciwości i minimalnej staranności zawodowej dziennikarza.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że wystąpię do redakcji Super Expressu oraz portalu se.pl o sprostowanie w trybie przewidzianym ustawą Prawo prasowe.

Z poważaniem

/-/ Sławomir Koniuszy

14 września 2021 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią porządek obrad podporządkowano ocenie propozycji przedstawionych przez resort w dniu 13 września 2021 r. w zakresie wypełnienia zobowiązań zawartych w Porozumieniu z roku 2018.

W przyszłym roku podwyżka w wysokości 500 złotych i 209 złotych w roku 2023, uwolnienie struktury etatowej w komendach i komisariatach, likwidacja drugiej grupy zaszeregowania i zapowiedź waloryzacji uposażeń, a także zwiększenie liczby etatów w policji o ponad 6,7 tys. – z takimi propozycjami, jak mówi w rozmowie z InfoSecurity24.pl Sławomir Koniuszy z NSZZ Policjantów, przyszedł dziś na spotkanie ze związkowcami Maciej Wąsik, wiceszef MSWiA. Z informacji, jakie przekazał Koniuszy wynika, że  protestu na razie nie będzie a piłka wciąż jest w grze. Natomiast mundurowi przedstawili ministrowi listę swoich oczekiwań. Resort ma się do nich odnieść podczas spotkania 20 września. 

10 września 2021 r. w podwarszawskich Otrębusach odbyło się zwołane w trybie pilnym posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Całość obrad podporządkowano kwestii realizacji Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r. w zakresie Programu Rozwoju na lata 2022 – 2025, z uwzględnieniem wzrostu uposażeń policjantów.

W związku ze skandalicznymi wypowiedziami Pana Bartłomieja Sienkiewicza, posła na Sejm RP w jednym z programów telewizyjnych, naruszającymi dobre imię polskich policjantów i honor całej formacji, podjąłem decyzję o skierowaniu przeciw byłemu ministrowi spraw wewnętrznych pozwu cywilnego za naruszenie dobrego imienia Policji z żądaniem przeprosin i zapłaty 100 tysięcy złotych na wskazany cel społeczny dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Ponad 30 lat temu wywalczyliśmy powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Wielu z nas walkę o ten związek przypłaciło nie tylko zdrowiem, ale dzisiaj chcemy zwrócić uwagę na inny aspekt tamtych wydarzeń. Otóż, żeby informacja o działaniach organów założycielskich NSZZ Policjantów dotarła do wszystkich, potrzebne były powielacze, później drukarki…

Polska Policja i polscy policjanci stają przed kolejną szansą rozwoju instytucji i poprawy uposażeń. Wczoraj, 3 września 2021′ odbyło się pierwsze spotkanie, na którym kierownictwo resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprezentowało sygnatariuszom Porozumienia z 8 listopada 2018 r. sposób, w jaki zamierza sfinalizować zawarte w tym dokumencie zobowiązania, by rozładować emocje wywołane oczekiwaniem na tę ważną dla funkcjonariuszy decyzję.

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się 3 września 2021 r. z przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafałem Jankowskim.

Rozmawiano m.in. o perspektywach współpracy w kontekście praw i obowiązków funkcjonariuszy oraz warunków ich służby.

W spotkaniu uczestniczył Tomasz Oklejak, naczelnik Wydziału ds. Żołnierzy i Funkcjonariuszy Biura RPO.