ilustracja

Z okazji Święta Policji Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń składa życzenia funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom, pracownicom i pracownikom Policji, policyjnym emerytom i rencistom oraz przedstawicielom związków zawodowych, stowarzyszeń i fundacji.

Szanowni Policjanci, Policjantki i Pracownicy Policji,

Z okazji Święta Policji, w imieniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy uznania za Waszą codzienną, pełną poświęceń służbę.

Wasza praca to nie tylko dbanie o bezpieczeństwo i porządek w najbliższej okolicy, ale również trudna i odpowiedzialna misja, jaką jest ochrona granic naszego państwa. To dzięki Waszemu zaangażowaniu i determinacji możemy czuć się bezpiecznie zarówno w domach, jak i na ulicach naszych miast.

Świadomi jesteśmy, że służba nie kończy się wraz z zakończeniem zmiany. To codzienne wyzwania, stres i ryzyko, które towarzyszą Policjantom na każdym kroku. Dlatego tym bardziej doceniamy wsparcie, jakie otrzymujemy od naszych rodzin. To one dają nam siłę i motywację, by stawić czoła codziennym trudom i niebezpieczeństwom.

Dziękujemy Wam za nieustanną gotowość do działania, za poświęcenie i profesjonalizm. Życzymy Wam zdrowia, wytrwałości i wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Niech Wasza służba będzie źródłem dumy i satysfakcji, a wszelkie trudności i zagrożenia niech omijają Was z daleka.

Z wyrazami szacunku,

Rafał Jankowski
Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Awanse na kolejne stopnie służbowe i odznaczenia odebrali dziś (17.07) policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Awansowanych było 105 policjantów zaś odznaczono 14 policjantów i pracowników policji.

12 lipca 2024 r., w samo południe na terenie placu apelowego Uczelni odbyły się uroczystości Święta Policji oraz wręczenia sztandaru Akademii Policji w Szczytnie.

Mimo iż Święto Policji wyznaczone zostało na dzień 24 lipca, policjanci w całym kraju powiatowe obchody tej uroczystości organizują w terminach zbliżonych. Tak też było w Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie, której funkcjonariusze w środę brali udział w uroczystym apelu z okazji Święta Policji.

Krew to dar wyjątkowy. W czasie wojny przelewano ją w obronie ojczyzny, w czasie pokoju – można ją ofiarować dobrowolnie, ciesząc się świadomością, że komuś w potrzebie uratuje ona zdrowie bądź życie. Tak jak policjantom, którzy doznając obrażeń podczas służby, później potrzebują właśnie takiej pomocy. Jak co roku, przy okazji obchodów Święta Policji, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz przewodniczący NSZZ Policjantów na Warmii i Mazurach aktywnie zachęcają do wzięcia udziału w lipcowej akcji krwiodawstwa!

[InfoSecurity24.pl]: Posłowie, w trakcie posiedzenia połączonych sejmowych komisji, przyjęli dwie poprawki do rządowego projektu ustawy dotyczącego usprawnienia działań służb i wojska na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Chodzi o możliwość zachowania pełnego uposażenia dla policjanta i funkcjonariusza Straży Granicznej w przypadku zawieszenia w czynnościach służbowych – o co zabiegali związkowcy z obu formacji. „Staraliśmy się, aby uprawnienia i obowiązki wprowadzane poprzez tę ustawę były jednak jednakowe dla żołnierzy i funkcjonariuszy” – tłumaczył wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.

“NIK potwierdza to o co od lat postuluje NSZZ Policjantów, a mianowicie urealnienie niedoszacowanego budżetu Policji poprzez jego planowanie w korelacji z PKB. Informacje przekazane przez pracowników NIK na posiedzeniu Komisji są zatrważające i dlatego nadszedł czas aby rząd RP zrobił z tym porządek, a nie pozorował działania poprzez finansowanie Policji z rezerwy celowej rządu