Dzięki uprzejmości Kolegów z Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjanów przedstawiamy ofertę wczasów w Ośrodku Wypoczynkowym Skorzęcin.

W dniach 13-14 marca odbyła się Wojewódzka Konferencja Sprawozdawcza Delegatów NSZZ P województwa wielkopolskiego, która podsumowała ponad 2 letnią działalność. Na wniosek WKR NSZZ P Delegaci przyjęli Sprawozdanie ZOZ NSZZ P.

W dniu 19 marca 2019 r. w MSWiA odbyło się spotkanie poświęcone realizacji postulatów zawartych w Porozumieniu z dnia 8 listopada 2018 r.

Maciej Kuszilek, wiceprzewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych gościł w audycji „Śliska Sprawa”, poświęconej protestowi Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, które domagają się m.in. unormowania sytuacji kadrowej, partnerskiego dialogu i godnych warunków pracy. 

„Pobili mnie policjanci” – twierdził. Prokuratura uznała, że kłamał. Został skazany. Twierdził, że został brutalnie pobity przez policjantów. Całe zajście na autostradowym parkingu niedaleko Kutna nagrali świadkowie. Rzekomo pobity 59-latek został skazany za znieważenie funkcjonariuszy.

Jak informowaliśmy wcześniej 13 marca 2019′ odbyło się posiedzenie sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2185). Założenia projektu ustawy i wniesione poprawki zostały pozytywnie zaopiniowane i przyjęte przez podkomisję. To znaczy, że wszystko jest na dobrej drodze, aby funkcjonariusze zwolnieni dyscyplinarnie, którzy zostali oczyszczeni z zarzutów, mogli powrócić do służby

Sam oczyściłem się z zarzutów, nie uzyskałem pomocy od przełożonych a związek zawodowy policjantów zawiadomiłem zbyt późno – pisze Andrzej Rosiak, pomówiony przez nietrzeźwego podczas interwencji w 2017 r. 13 marca zapadnie wyrok przeciw oszczercy z powództwa policjanta.

Mają różne pasje, zainteresowania, doświadczenie życiowe, ale łączy ich wspólny cel – zostać policjantem. Tym razem 25 osób zdecydowało się wstąpić w szeregi warmińsko – mazurskiej Policji. Dzisiaj w obecności kierownictwa KWP w Olsztynie, zaproszonych gości oraz swoich najbliższych 21 funkcjonariuszy uroczyście ślubowało.