15 lutego 2018' w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. W posiedzeniu, które prowadził Przewodniczący FZZ SM Marcin Kolasa uczestniczyli wiceprzewodniczący Federacji ZZ SM oraz zaproszeni goście.

Minister Joachim Brudziński spotkał się z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, reprezentującymi organizacje związkowe policjantów, strażników granicznych, strażaków, funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Ruszają dodatkowe ubezpieczenia L-4 i opieki zdrowotnej dla policjantów garnizonu warmińsko-mazurskiego.

Z ponad 23 tys. kandydatów do służby w Policji w 2017 r. przyjęto 4151 nowych policjantów. Funkcjonariuszem został więc zaledwie co piąty kandydat do służby. – ujawnił szef MSWiA Joachim Brudziński podczas spotkania ze słuchaczami i kadrą Szkoły Policji w Katowicach.

Z taką oceną spotkało się orzeczenie Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWiA w Olsztynie, która uznała, iż policjant nie może kontynuować służby na dotychczas zajmowanym stanowisku, bo stwierdzono u niego podwyższony cholesterol, zapalenie krtani i zeza, chociaż ta ostatnia ułomność nie przeszkodziła w podjęciu służby ani w osiąganiu dobrych wyników ze strzelania czy prowadzeniu radiowozu.

Kilka dni temu, minister Zieliński na swoim profilu facebookowym zamieścił grafikę obrazującą podwyżki, jakie obecny Rząd przeznaczył dla policjantów w latach 2016 – 2020. Chociaż zsumowanie tych kwot budzi powszechny zachwyt, sami policjanci w zachwyt już nie wpadają.

9 lutego 2017', w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie przy ul. Foksal, przedstawiciele NSZZ Policjantów asp. Przemysław Postaremczak oraz mł. asp. Mateusz Przybyłowski odebrali w imieniu sierż. sztab. Artura Nicponia technika kryminalistyki KPP w Pile, wyróżnienie za uratowanie życia innej osoby w czasie wolnym od służby w 2017 roku.

 

W zamieszczonej na portalu policja.pl informacji zatytułowanej: "NIEPRAWDZIWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DODATKÓW SŁUŻBOWYCH DLA FUNKCJONARIUSZY", Komendant Główny Policji stanowczo zaprzecza, aby prowadzone były jakiekolwiek prace dotyczące obniżenia dodatków służbowych dla funkcjonariuszy. Nieprawdziwe informacje na ten temat zaczęły krążyć pomiędzy policjantami.