Zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego zarejestrowanego podczas uroczystości Nadania Sztandaru.

 Przebieg uroczystości Nadania Sztandaru wyglądał nastepująco:

Szanowni Państwo!

Sztandar, oprócz wartości, którym Związek podporządkowuje swoją działalność, stanowi wyraz akceptacji społecznej, uznania ze strony środowiska, któremu poświęca swoje wysiłki. Ale również uznania ze strony tych, z którymi współpracuje, żeby swoje statutowe zadania móc realizować skutecznie.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości Nadania Sztandaru Warmińsko-Mazurskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu NSZZ Policjantów.