Pokazujemy Państwu twórczość prawdopodobnie policyjnych internautów. Wymowność tego obrazka nie wymaga żadnego komentarza.

Superexpress w artykule zatytułowanym "Błaszczak twarzą kalendarza" informuje, że adepci Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie dostali kalendarze na 2018 rok z fotografią ministra Błaszczaka i wiceministra Zielińskiego...

Szwedzcy policjanci, którzy ochraniali uczestników unijnego szczytu w Goeteborgu, musieli zadowolić się suchym prowiantem i to kiepskiej jakości. Zezłościło to nawet komendanta miejskiego policji.

 

Urząd Pracy w Brzegu skierował do osób bezrobotnych wezwanie do stawiennictwa na spotkaniu w sprawie możliwości podjęcia pracy w Policji. Tym, którzy nie stawią się na spotkanie grozi utrata statusu osoby bezrobotnej, a więc utrata zasiłku dla bezrobotnych i ubezpieczenia na okres przewidziany w przepisach szczególnych, wymienionych w piśmie.

Młodzi prawnicy, którzy we wrześniu zdawali egzamin prokuratorski, zanotowali najgorszy wynik w historii. Rekordzista z części pisemnej zdobył na 120 pkt... 11

Dotarliśmy do pisma, z którego treści wynika, iż "Komendant Główny Policji po dokonaniu analizy wykonania limitów przyjęć do służby w Policji w 2017' polecił zintensyfikowanie działań zmierzających do propagowania zawodu policjanta w celu pozyskiwania jak najszerszego grona kandydatów do służby w Policji"