Dzień 1 lipca 2021 r. był wyjątkowy dla członków Terenowej Organizacji Związkowej NSZZ Policjantów KWP w Olsztynie. W tym dniu mogliśmy oficjalnie uczcić 30-lecie powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów (rocznica wypadała rok temu, ale okres pandemii nie pozwolił nam na wcześniejsze spotkanie).

Uroczystość odbyła się w wyjątkowo urokliwym miejscu - w Osadzie Ataman w Olsztynie. Poprowadziła ją kom. Izabela Niedźwiedzka-Pardela, a oprawę muzyczną zapewnił Pan Włodzimierz Kuper z Zespołu Horpyna.

Na spotkaniu obecny był Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek oraz Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego  NSZZ Policjantów w Olsztynie podinsp. Sławomir Koniuszy.

Uroczystość rozpoczęła przewodnicząca ZT NSZZ Policjantów KWP w Olsztynie nadkom. Dorota Rak, przypominając jakie są cele związku  i w jaki sposób zarząd terenowy je realizuje.  Podziękowała wszystkim obecnym za zaangażowanie w działalność związkową i dotychczasową współpracę. 

W trakcie spotkania zostały wręczone Odznaki Honorowe oraz jubileuszowe Medale 30-lecia powstania NSZZ Policjantów.

Odznaką honorową wyróżniono Panią Iwonę Kajko i Panią Ewę Gętęk, które wspierają  działalność  związku zawodowego policjantów, działając aktywnie na rzecz środowiska policyjnego.

Medalem 30-lecia powstania NSZZ Policjantów wyróżniono 45 członków Terenowej Organizacji Związkowej NSZZ Policjantów KWP w Olsztynie. Osoby odznaczone to długoletni członkowie związku, którzy brali czynny udział w akcjach podejmowanych przez Związek oraz uczestniczyli w działalności zmierzającej do konsolidacji środowiska policyjnego, przyczyniając się do rozwoju Związku.

W trakcie spotkania przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego  NSZZ Policjantów w Olsztynie podinsp. Sławomir Koniuszy pogratulował członkom Terenowej Organizacji Związkowej NSZZ P KWP w Olsztynie za owocną działalność na rzecz związku.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek na ręce nadkom. Doroty Rak złożył podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w działalność związkową. Podkreślając, że stanowią wspaniały przykład jedności i zawodowego braterstwa. Życzył całej związkowej społeczności wielu kolejnych lat równie owocnej oraz skutecznej służby i pracy.

Na wszystkich uczestników spotkania czekał  urozmaicony poczęstunek - smaki kuchni „Ataman” przygotowane przez Panią Justynę Mozol-Kuper.

Pani Karolina Kata  na okoliczność jubileuszu przygotowała smakowity tort.            

Niespodzianką był  występ wokalny naszej koleżanki asp. szt. Jolanty Rakiel-Sugier oraz Pana Włodzimierza Kupera, który wprowadził wszystkich w biesiadny klimat spotkania śpiewając i grając mistrzowsko na akordeonie.

W trakcie wydarzenia wśród wyróżnionych członków związku rozlosowano voucher na 7-dniowy pobyt w luksusowym apartamencie w wybranej lokalizacji sieci Holiday Park&Resort ufundowany przez Panią Klaudię Krzykowską specjalistę ds. kluczowych klientów w Holiday Park&Resort.

Uroczystość przebiegała w miłej, koleżeńskiej atmosferze.

E.G.

 

galeria fotografii:

 

ZTKWP 30lecieNSZZP 1

ZTKWP 30lecieNSZZP 2

ZTKWP 30lecieNSZZP 3

ZTKWP 30lecieNSZZP 4

ZTKWP 30lecieNSZZP 5

ZTKWP 30lecieNSZZP 6

ZTKWP 30lecieNSZZP 7

ZTKWP 30lecieNSZZP 8

ZTKWP 30lecieNSZZP 9

ZTKWP 30lecieNSZZP 10

ZTKWP 30lecieNSZZP 11

ZTKWP 30lecieNSZZP 13

ZTKWP 30lecieNSZZP 14

ZTKWP 30lecieNSZZP 15

ZTKWP 30lecieNSZZP 16

ZTKWP 30lecieNSZZP 17

ZTKWP 30lecieNSZZP 18

 

ZTKWP 30lecieNSZZP 19

ZTKWP 30lecieNSZZP 20

ZTKWP 30lecieNSZZP 21

ZTKWP 30lecieNSZZP 22

ZTKWP 30lecieNSZZP 23

ZTKWP 30lecieNSZZP 24

ZTKWP 30lecieNSZZP 26

ZTKWP 30lecieNSZZP 28

ZTKWP 30lecieNSZZP 29

ZTKWP 30lecieNSZZP 30

ZTKWP 30lecieNSZZP 31