Zmiana na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olszynie i wrzawa jaka powstała po tym, gdy wraz z odwołanym Komendantem postanowiła odejść większość komendantów powiatowych i miejskich skłania do refleksji zarówno nad przyczynami tej niecodziennej sytuacji, jak i postawą dziennikarzy forsujących własną wersję wydarzeń i własne oceny.  

W dniu wczorajszym (31 stycznia 2024 r.) Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów zatwierdziło projekt nowelizacji rozporządzenia MSWiA, kształtujący uposażenia policjantów. Przy okazji podwyżek, które zostaną naliczone od dnia 1 stycznia 2024 r., w tym samym terminie wejdzie w życie nowy mechanizm regulujący wysokość dodatków za stopień.

Rządy się zmieniają, ale zasada, że po rozwiązania sięga się dopiero wtedy, kiedy rozleje się mleko pozostaje niezmienna. Doskonałym tego przykładem mogą być policyjne dodatki, które zamiast rosnąć w trakcie służby, rosną na jej koniec. Co gorsza, to na co mogą liczyć zwykli policjanci na tle ich przełożonych trudno nie nazwać ochłapem.

Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów zawarł porozumienie z Portalem Cash, którym zarządza PZU Cash SA – spółka z Grupy PZU. Porozumienie umożliwia dostęp do oferty portalu wszystkim członkom naszego Związku, a także pracownikom cywilnym Policji.

19 stycznia 2024r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Oprócz omówienia bieżących spraw, z których jedną z istotniejszych były zmiany statutowe, podjęto uchwały na podstawie, których skierowaliśmy pisma między innymi:

Infosecurity24: “Ustawa budżetowa została uchwalona przez Sejm i jeszcze w tym tygodniu powinien zająć się nią Senat. W dokumencie zagwarantowano 20-proc. podwyżki m.in. dla funkcjonariuszy służb mundurowych. O jakich kwotach zatem mowa? Jak tłumaczy w rozmowie z InfoSecurity24.pl szef NSZZ Policjantów Rafał Jankowski, podane przez MSWiA wartości, nie oznaczają jednak, „że każdy funkcjonariusz otrzyma 1 360 złotych brutto więcej”.

Po niemal dokładnie 8 latach doszło do zmiany na najważniejszym stanowisku w garnizonie warmińsko-mazurskiej Policji. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego Policji dotychczasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasza Klimka zastąpił mł. insp. Paweł Krauz.

Brak szacunku do obowiązującego prawa w połączeniu z brakiem szacunku do munduru musi mieć swoje konsekwencje. Tego typu zachowania zasługują na to, by sprawca ponosił odpowiedzialność. Ważne jest jednocześnie informowanie o finale tego typu spraw. Liczy się walor wychowawczy dla społeczeństwa, tak aby szkalowanie dobrego imienia konkretnego Policjanta (a pośrednio całej formacji) nie znalazło naśladowców.