Komendant Główny Policji gościem wczorajszych “Wiadomości” TVP. Polska na trzecim miejscu wśród najbezpieczniejszych krajów UE. Według raportu Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej najbezpieczniejszym krajem we wspólnocie jest Chorwacja. Tuż za nimi plasuje się Litwa, a trzecie miejsce zajmuje Polska. Według Eurostatu w 2019 roku z aktami przemocy, przestępczości i wandalizmu miało do czynienia 4,4 proc Polaków. To dużo mniej niż średnia unijna, która wyniosła 11 proc. mieszkańców. – To ogromny powód do satysfakcji, zwłaszcza w dniu naszego święta, przekazanie takich informacji przez Eurostat i pokazanie, że zaledwie za Chorwacją i Litwą respondenci, nasi mieszkańcy, wskazali swoje miejsce zamieszkania, Polskę jako kraj niezwykle bezpieczny – mówi Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk

Z okazji 102 rocznicy powstania Policji w Polsce oraz przypadającego w tym dniu Święta naszej formacji, wszystkim policjantom i pracownikom Policji życzę jak najszybszej realizacji wszystkiego tego, na co od dawna czekamy. Życzę zniesienia niesprawiedliwości zaklętej w nieszczęsnym art. 15a, życzę uchwalenia programu kontynuującego modernizację Policji i zapewniającego wzrost naszych uposażeń i wynagrodzeń, życzę ludzkiej wdzięczności i życzliwości za naszą codzienną, ofiarną służbę, życzę też zdrowia i wsparcia ze strony rodziny i najbliższych.

Nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie skierował do podległych mu policjantów oraz pracowników Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego życzenia z okazji Święta Policji.

Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze Policji, Pracownicy Cywilni, służycie i pracujecie w formacji, na której spoczywa ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo obywateli. Codziennie, zakładając policyjny mundur, podejmujecie tysiące różnych interwencji. Każda z nich, niezależnie czego dotyczy, wymaga wszechstronnej wiedzy, umiejętności szybkiej oceny sytuacji oraz indywidualnego podejścia. Wykonując te zadania, jesteście świadomi, jakie ryzyko za sobą niosą. Mimo tego, bez wahania realizujecie je, niejednokrotnie narażając własne zdrowie i życie. Za tę wyjątkową postawę i ofiarną służbę, w dniu Święta Policji składam Funkcjonariuszkom, Funkcjonariuszom oraz Pracownikom Cywilnym wyrazy szacunku i najwyższego uznania.

Zarzut „znieważenia funkcjonariusza podczas wykonywania czynności służbowych” usłyszało trzech mężczyzn, którzy zamieścili wulgarne i znieważające policjantkę komentarze pod filmem umieszczonym na portalu społecznościowym. Na filmie utrwalono interwencję przeprowadzoną przez giżycką funkcjonariuszkę. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu.

Senat tuż przed godziną 16-tą zatwierdził dzisiaj wybór prof. Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich. Na 98 senatorów, 93 głosowało za kandydaturą prof. Wiącka, nikt nie był przeciw, 5 senatorów wstrzymało się od głosu.

Na dziedzińcu Belwederu w Warszawie rozpoczęły się centralne obchody Święta Policji. W uroczystościach wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, Ksiądz Biskup Polowy Józef Guzdek oraz parlamentarzyści i przedstawiciele zaprzyjaźnionych formacji. W uroczystości uczestniczył przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

Dziś w Warszawie rozpoczęły się uroczystości związane z centralnymi obchodami Święta Policji w Warszawie. Zapoczątkowało je złożenie wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą przy skrzyżowaniu ul. Wolskiej i ul. Fort Wola poświęconej podkom. Andrzejowi Strujowi, który 11 lat temu zginął od ciosów nożem po tym, jak podczas urlopu interweniował wobec chuliganów, którzy zniszczyli tramwaj.