W pierwszy dzień lutego 2023 r. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, policjanci garnizonu warmińsko-mazurskiego zainaugurowali akcję honorowego oddawania krwi z okazji 98. rocznicy służby kobiet w polskiej Policji. Jest to wspólna inicjatywa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie i Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie. Akcja na terenie garnizonu warmińsko-mazurskiego potrwa do ostatniego dnia lutego.

W związku z podjętą przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, i zaakceptowaną przez Kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, inicjatywą utworzenia stanowisk Doradcy Emerytalnego i Eksperta Personalnego w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA informujemy, że w Zakładzie funkcjonują już doradcy emerytalni, którzy merytorycznie wspierają klientów przy wyliczaniu hipotetycznej wysokości emerytury oraz udzielają wyjaśnień, m.in. w sprawach o ustalenie prawa i wysokości świadczeń przysługujących z zaopatrzenia emerytalnego.

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski spotkał się pilnie z Wiceministrem Maciejem Wąsikiem i zainterweniował  w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Nowy projekt trafił na skrzynki mailowe Zarządów Wojewódzkich i Szkolnych NSZZ Policjantów.

Poniżej przedstawiamy treść opinii do projektu rozporządzenia ws. szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalenia wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego jaka jutro znajdzie się na biurku Komendanta Głównego Policji.

Sejmowe komisje spraw wewnętrznych i obrony poparły we wtorek projekt ustawy, która wprowadzi nowy dodatek "antyemerytalny" po 15 latach służby. Posłowie przyjęli też poprawki, dzięki którym obowiązujący już w kilku służbach dodatek motywacyjny po 25 latach obejmie też KAS i Straż Marszałkowską.

(…) W ciągu mijającej kadencji NSZZ Policjantów zmieniło policyjny świat. 

Do Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę. NSZZ Policjantów w trybie pilnym oceni, czy jest on zgodny z założeniami jakie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawił Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych na spotkaniu w dniu 5 grudnia 2022 r.

12 stycznia br. Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Rafał Jankowski i Przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa spotkali się z wiceministrem Maciejem Wąsikiem w sprawie, którą NSZZ Policjantów próbował przeforsować trzy lata temu.