Gorący okres kampani wyborczej stanowi grunt pod wszelkiego rodzaju sytuacje konfliktowe i spory.

W całym kraju odbywają się spotkania, wiece i happeningi polityczne. Gdy zajdzie taka potrzeba na miejscu pojawiają się funkcjonariusze Policji, którzy pilnują bezpieczeństwa i ładu publicznego.

Apeluję do wszystkich dowódców tego typu zabezpieczeń oraz liniowych Policjantów o rozwagę, opanowanie, wstrzemięźliwość i pełen profesjonalizm.

Reprezentujemy formację zaufania publicznego, której zadaniem jest pomagać i chronić.

Nie dajcie powodów do tego aby wciągnąć Was i Polską Policję w wyborczą gorączkę.

Przewodniczący Zarządu Głównego
NSZZ Policjantów
Rafał Jankowski

Lidzbark Warmiński ponownie został miastem - gospodarzem zmagań mundurowych podczas VIII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn im. mł. asp. Marka Cekały o Puchar Komendanta Głównego Policji. Na zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim Starosta Lidzbarski, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Przewodniczący ZW NSZZP w Olsztynie oraz Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego w trakcie losowanie ustalili grupy, w których zmierzyły się startujące w turnieju drużyny.

Kolejny postulat NSZZ Policjantów spełniony. Zapowiadane zmiany dla wykładowców oraz dyżurnych właśnie znajdują swoje odzwierciedlenie w przepisach.

W załączeniu  świeżo opublikowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

"Zgodnie z zapowiedzią Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów funkcjonariusze resortu spraw wewnętrznych i administracji otrzymają w przyszłym roku waloryzację uposażeń w wysokości 12,3 proc." – pisze wiceszef MSWiA w liście do podległych resortowi funkcjonariuszy. Tłumaczy też, że MSWiA poparło propozycję związkowców, aby szefowie formacji "określili jednakową wysokość jednorazowego specjalnego dodatku motywacyjnego dla funkcjonariuszy", który na konta mundurowych trafić ma do końca września. Czy to wystarczy?

Poniżej prezentujemy treść pisma od pana Macieja Wąsika – Sekretarza Stanu w MSWiA

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci asp.szt. w st. spocz. Alfreda Kareło. Pełnił służbę w ełckiej jednostce. Był asystentem w referacie patrolowo-interwencyjnym. W lutym 2020 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę. Wieloletni członek Związku. Był przewodniczącym Terenowej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów KPP w Ełku. Odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, oraz Krzyżem Zasługi za Dzielność.

Rodzinie i najbliższym składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Ostatnie pożegnanie odbędzie się w dniu 08.09 w miejscowości Wieliczki pow. Olecko.

 

 

 

W dniu 4 września w Warszawie na dziedzińcu Komendy Głównej Policji przy Obelisku „Poległym Policjantom-Rzeczpospolita Polska” odbył się uroczysty apel z okazji 23. rocznicy otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje. Wydarzenie to poprzedziła uroczysta Msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

31 sierpnia 2023 r. w podwarszawskich Budach Michałowskich odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Członkowie Prezydium ocenili efekty dotychczasowych negocjacji z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, wyznaczyli kolejne cele a także podjęli decyzję w sprawie poparcia protestu pracowników sfery publicznej.