InfoSecurity24: Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy zaopatrzeniowej, której celem jest uregulowanie zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury mundurowej i wojskowej – poinformowała w środę prezydencka kancelaria. To już prawie koniec legislacyjnej drogi jednej z najbardziej wyczekiwanych przez mundurowe środowisko zmian. Teraz dokument, by stać się obowiązującym prawem, musi zostać już tylko opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Jeszcze na kwietniowym posiedzeniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów sceptycy wątpili w możliwość awansu w stopniu w związku z uzyskaniem wyższej grupy zaszeregowania.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów podzielił się tymi uwagami i powstała wykładnia, która wszelkie wątpliwości rozwiewa.

11 maja 1990 r., jeden dzień po ogłoszeniu i wejściu w życie uchwalonej w dniu 6 kwietnia 1990 r. ustawy o Policji, Sąd Wojewódzki w Warszawie postanawia wpisać Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów do rejestru związków zawodowych (Sygn. Akt VII NS Rej zz pz 41/89).

Już od 1 maja 2022 r. członkowie Funduszu Wsparcia Policjantów mogą korzystać z nowej technologii 5G, zapewniającej wyższą jakość połączeń telefonicznych, szybszy transfer danych i większe pakiety internetowe oraz usługi, których dotąd nie było. Wszystko to w ramach tych samych składek.

„Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Nawet z narażeniem życia.” Niestety nadal wielu policjantów wypełnia słowa roty policyjnego ślubowania do samego końca. W 30. rocznicę śmierci st. sierż. Marka Sienickiego w Biedrusku, została odsłonięta pamiątkowa tablica ku jego pamięci.

W dniu dzisiejszym Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął Uchwałę w sprawie zmian dotyczących art. 15 a wraz z poprawkami wcześniej zgłaszanymi przez związki zawodowe z poszczególnych służb.

Przeciwko poprawkom byli Senatorowie z PiS.

Czekamy teraz na posiedzenie w Sejmie.

W dniu wczorajszym (26 kwietnia 2022 r.) projekt ustawy zaopatrzeniowej przeszedł przez kolejne sito parlamentarnej legislacji. W obradach senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, którym przewodniczyła Pani Senator Magdalena Kochan uczestniczyli przedstawiciele NSZZ Policjantów Andrzej Szary i Sławomir Koniuszy.

Majówka w Holiday Park & Resort ☀ Przygotowaliśmy ofertę specjalną❗️ 

Wykorzystaj dwa vouchery i spędź 7-dniowy pobyt obejmujący „długi weekend majowy” w nadmorskich ośrodkach Holiday Park & Resort.