Przez najbliższe cztery lata Zarządem Wojewódzkim Forum Związków Zawodowych w Olsztynie pokieruje Sławomir Koniuszy. Tak zadecydowali delegaci podczas Sprawozdawczo-Wyborczego Posiedzenia Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego FZZ w Olsztynie, które odbyło się w dniu 15 lutego 2019 r.

W dniu dzisiejszym Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie i przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie porozumieli się w sprawie policjantów, którzy otrzymali niższą podwyżkę ze względu na to, że wcześniej przeniesiono ich na niższe stanowisko na podstawie art. 103 ust. 1 ustawy o Policji.

 W listopadzie 2018′ do Sejmu wpłynęła interpelacja posła Marka Wójcika, który zwrócił się do MSWiA w sprawie taboru samochodowego Policji. Wójcik pytał m.in. o to ile pojazdów stanowi policyjny tabor, ile radiowozów zakupiono w latach 2015-2018 oraz czy planowany jest zakup nowych samochodów dla jednostek Policji w całym kraju.

 

5 lutego 2019 r. Biuro Analiz Sejmowych wydało opinię w sprawie anonimowej petycji dotyczącej  uchylenia art. 41 Kodeksu wykroczeń, czyli likwidacji „środka karnego, jakim są pouczenia”.

 9. lutego 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Lubawie miało miejsce uroczyste zakończenie Rajdowych Mistrzostw Ziemi Lubawskiej sezonu 2018.

W zawodach tych startowali policjant Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie sierż. szt. Arkadiusz Prusik wraz z żoną Justyną, która jest jego pilotem. Ścigali się Oplem Corsą.

Podwyżka wprowadzona od dnia 1 stycznia 2019 r., objęła w równej wysokości wszystkie stanowiska służbowe w Policji poprzez wzrost tzw. mnożnika, przypisanego do indywidualnej grupy zaszeregowania. Jedyna różnica w wysokości około 150 zł wynika ze stażu służby. Jednak nie wszystkim naliczono podwyżki zgodnie z tą zasadą. Wyjątek stanowią ci, których przeniesiono do niższej grupy zaszeregowania z zachowaniem uposażenia z poprzedniego stanowiska. Dlaczego?

14 lutego 2019′ obradować będzie Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2185). Przypomnijmy, iż chodzi o zmianę postanowień ustawy krzywdzących niesłusznie posądzonych o przestępstwa policjantów.