Związek Alliance zwrócił się do „wszystkich policjantów we Francji”, by w środę „reagowali jedynie na wezwania” alarmowe w ramach hasła „zamykamy komisariaty”, aby w końcu wymóc na rządzie lepsze warunki pracy i płace.

 W sobotę 15 grudnia br. w Hotelu Anders w Starych Jabłonkach  odbyła się uroczysta Wigilia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Przybyłych gości przywitał Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek. Uroczystość uświetnił występ chóru garnizonu warmińsko–mazurskiego. Policjanci zaśpiewali uczestnikom wigilii  kolędy. Następnie były przemówienia przedstawicieli struktur samorządowych województwa warmińsko-mazurskiego.

Wczoraj w  Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie z dowódcami policjantów biorących udział w zabezpieczeniu Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach.

14 grudnia 2018 r. zakończyło się 68. posiedzenie Senatu, podczas którego rozpatrzono 17 ustaw, do 1 Izba wprowadziła poprawki. Podjęto także 3 uchwały okolicznościowe, zdecydowano o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw, a 1 projekt skierowano do komisji w celu rozpatrzenia zgłoszonych w trakcie debaty wniosków.

  • RPO wycofał z Trybunału Konstytucyjnego wniosek z 2016 r. w sprawie niemożności zaskarżenia przez obywatela zastosowania środków przymusu bezpośredniego przez niektóre służby  
  • W składzie orzekającym zasiadają osoby nieuprawnione do orzekania w Trybunale - uzasadnia Rzecznik
  • To szósta taka decyzja Adama Bodnara wobec wcześniej zaskarżonych ustaw dotyczących praw i wolności obywateli

 

Obiecaliśmy zaglądać częściej na konto FB „Żony Mundurowych – Murem za Mundurem” i właśnie to czynimy. I nie czynimy tego z obowiązku…

 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w swoim stanowisku z dnia 11 grudnia 2018 r. nt. sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu dialogu w Polsce wytyka Rządowi niespełnione obietnice i domaga się m.in. wprowadzenia pluralizmu związkowego w Policji, grożąc podjęciem działań protestacyjnych.