W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zakończyła się dziś dwudniowa narada kadry kierowniczej Policji. Komendant Główny wraz ze swoimi zastępcami podsumowali ubiegły rok, oceniając sposób w jaki polska Policja wywiązała się ze wszystkich swoich zadań oraz poziom rozwoju osiągnięty dzięki realizacji trzeciej edycji Programu modernizacji.

10 stycznia Rząd w trybie pilnym sprzyjał projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę! Teraz ustawa trafi do Sejmu RP.

Okazuje się, że nowe przepisy określające warunki mianowania lub powołania policjanta na stanowisko służbowe już na starcie wymagają pewnej korekty i doprecyzowania. Wraz z nadejściem Nowego Roku do Zarządu Głównego zaczęły docierać sygnały, że pojawił się problem mianowania policjantów w obrębie stanowisk, dla których przywrócono wymóg przeszkolenia podoficerskiego i aspiranckiego.

Mijający rok był dla nas wszystkich prawdziwym wyzwaniem.

Życzymy Ci więc, aby nadchodzący 2023 rok przyniósł jedynie to, co dobre!

Niech wszystkie Twoje plany zawodowe owocują samymi sukcesami,

a nowe pomysły kiełkują w głowie nieustannie.

Niech każdy start zakończy się spektakularnym finiszem,

a zdrowie pozwoli czerpać radość z codzienności.

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2023

życzymy wszystkim realizacji planów zawodowych oraz osobistych marzeń.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów 

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 30.12.2022 roku po walce z ciężką chorobą zmarł nasz kolega mł. asp. Piotr Szmit, policjant Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Miał zaledwie 39 lat. Pozostawił pogrążoną w smutku rodzinę i przyjaciół. Kierownictwo warmińsko-mazurskiej Policji, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Olsztynie, koledzy i koleżanki funkcjonariusza łączą się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną i bliskimi.

Informujemy, że 23 miliony złotych, które przeznaczono na zwiększenie tegorocznego funduszu nagrodowego pochodzi ze środków pozostających w dyspozycji Komendy Głównej Policji. Dodatkowe nagrody w wysokości

2 tys. zł otrzyma 11% ogółu policjantów. Są one nagrodami przyznawanymi przez Komendanta Głównego Policji i zostaną wypłacone w najbliższych dniach.