Każdego dnia tysiące Policjantów i Policjantek stawia się do służby abyś czuł się bezpiecznie. Wypełniają swoje obowiązki z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Niektórzy płacą za to najwyższą cenę.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się “Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie 14 maja 2020 r. ukarał dwie osoby karą 10 tys. zł za to że 10 maja nie zachowaj odległości 2 m. Naruszenie tak określonego nakazu przemieszczania się Powiatowy Inspektor Sanitarny ustalił na podstawie notatki sporządzonej przez służby porządkowe. RPO zaskarżył decyzję sanepidu o karze 10 tys. zł za niezachowanie odległości 2 m w czasie zgromadzenia.

Rafał Jankowski – “Mamy do czynienia z nadinterpretacją faktów ze strony mediów. Nie znam przypadku, żeby funkcjonariusze odmówili wykonania polecenia służbowego bo nie podoba im się polityka rządu”.

– Chcemy zatrzymać Was w służbie i oferujemy atrakcyjne warunki pracy – powiedział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. – To ważny sygnał dla doświadczonych funkcjonariuszy, którzy mają szereg sukcesów na swoim koncie – dodał. Przyjęty dziś (9 czerwca br.) przez Radę Ministrów projekt ustawy dotyczący służb mundurowych wprowadza m.in. świadczenia motywacyjne po 25 latach służby, wzmocnioną ochronę prawną funkcjonariuszy oraz korzystniejsze zasady naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

 

“Musimy (…) pamiętać, że policja, przy całym swoim profesjonalizmie, jest uznawana za emanację państwa, stąd część tych negatywnych emocji jest niestety kierowana później w stronę funkcjonariuszy” – mówi w rozmowie z InfoSecurity24.pl Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony do 28 czerwca – poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRPiPS podczas konferencji prasowej Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim powiedziała: “Zasiłki opiekuńcze nad dziećmi do lat 8 będą przedłużone do 28 czerwca”.

Konsorcjum Brokerskie PWS “Konstanta” S.A. oraz “Mentor” S.A. w ramach umowy podpisanej z NSZZ Policjantów podjęło prace na nowym programem ubezpieczenia grupowego dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin. Jednym z elementów tego procesu jest badanie potrzeb i zadowolenia wśród Państwa grupy zawodowej w zakresie określonych produktów ubezpieczeniowych.

Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety, którą znajdziecie Państwo – tutaj

źródło: mentor.pl