Niemal półtora roku po tym, jak Trybunał Konstytucyjny zakwestionował niekorzystne zasady wyliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypłacany funkcjonariuszom odchodzącym ze służby, resort spraw wewnętrznych przygotował projekt, który umożliwi wypłatę wyrównań – pisze Paulina Szewioła w Gazecie Prawnej w artykule zatytułowanym: “Policjanci doczekają się pieniędzy za niewykorzystany urlop”.

12 lutego 2020′ odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Petycji (PET). Zgodnie z zapowiedzią złożoną na ostatnim posiedzeniu, została na nim rozpatrzona petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w zakresie art. 7a i art. 81a (BKSP-145-595/19) oraz projekty dezyderatów w sprawach wynikających ze zgłoszonych przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów petycji:

Wieczorem 11 lutego br. w Centrum Rekreacyjno-Sportowym m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany odbyła się uroczystość otwarcia turnieju piłkarskiego upamiętniającego bohaterskiego policjanta z KSP, który zginął dziesięć lat temu.

Policjant rozpoczynając służbę nigdy nie może być pewny tego, co go na niej czeka. Tak też było w przypadku policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie. W nocy zauważyli płonące auto. Obok niego zastali niewidomą kobietę. Gdy okazało się, że w środku pozostał jeszcze mężczyzna, który ze względu na uraz nogi nie był w stanie samodzielnie wydostać się na zewnątrz, policjanci narażając własne zdrowie wyciągnęli go z płonącego auta.

W poniedziałek (10 lutego) mija 10. rocznica śmierci podkom. Andrzeja Struja, funkcjonariusza Komendy Stołecznej Policji. O tragicznym zdarzeniu będzie przypominać pamiątkowa tablica, którą dziś odsłonięto przy skwerze imienia zmarłego policjanta.

Podstawę wynagrodzenia żołnierza zawodowego stanowi uposażenie zasadnicze o przeciętnej wysokości 5530 zł brutto. Poza nim członkowie wojska otrzymują dodatki: specjalny, służbowy, motywacyjny, funkcyjny, kompensacyjny oraz za długoletnią służbę.

Stawki uposażania zasadniczego w wojsku
Czynnikiem wpływającym na wysokość uposażenia jest stopień wojskowy danego żołnierza. Poniżej wymieniono stopnie w porządku rosnącym wraz z odpowiadającym im stawkom uposażenia zasadniczego:

To jedna ze zmian, które wprowadza obowiązujące od piątku rozporządzenie. Co do zasady funkcjonariusz ma w takich sytuacjach podawać swoje imię, nazwisko i stopień oraz przyczynę podjęcia czynności. Będzie musiał też – co istotne – poinformować ustnie osobę, od której np. pobierał odciski linii papilarnych, o jej prawie do zażalenia.

Na podstawie oficjalnych danych Komendy Głównej Policji przedstawiamy stan kadrowy Policji na dzień 31 grudnia 2019 rok.