„Prawo do wolności i zrzeszania się w związkach zawodowych jest zagwarantowane w Konstytucji” – przekonywał na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński. „Pluralizm związkowy to więcej demokracji” – stwierdził. Otóż, nie ma czegoś takiego, jak więcej, czy mniej demokracji, panie Ministrze. Demokracja jest, albo jej nie ma. A ustawom pragmatycznym służb mundurowych jak dotąd nikt nie zarzucił niekonstytucyjności. A funkcjonują sprawnie od blisko 30 lat.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowała 25 czerwca 2019′ pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o niepopieranie prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej, zawartej w skierowanym do Sejmu RP projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej.

Dzisiaj (2 lipca br. przyp. jp) Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Od lipca br. zniesiony zostanie wymóg ukończenia 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę funkcjonariuszy. Mundurowi otrzymają także pełnopłatne nadgodziny. To wypełnienie zapisów porozumienia z listopada 2018 r. zawartego przez MSWiA oraz przedstawicieli strony społecznej.

Warunkiem skorzystania z programu teleinformatycznego T-Mobile jest przynależność do Funduszu Wsparcia Policjantów Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego (pod warunkiem, że wcześniej jest się członkiem NSZZ Policjantów), zapewniającego darmową łączność teleinformatyczną w standardzie oraz odpłatne opcje dodatkowe (karta internetowa 20GB za 10 zł i karta internetowa bez limitu za 25 zł), które opierają się na nowych numerach. Chcąc zachować swój numer, członek Funduszu musi go najpierw przenieść. Poniżej przedstawiamy Państwu algorytm postępowania pozwalający na uniknięcie kosztów oraz zbędnej biurokracji.

Krótko po spotkaniu Pani Minister Spraw Wewnętrznych Elżbiety Witek z Przewodniczącym Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych na portalu MSWiA pojawiła się poniższa informacja:

26 czerwca 2019′ w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego z Panią Minister Elżbietą Witek. W spotkaniu uczestniczył również pełnomocnik ministra Pan Edward Zaremba. Podczas spotkania Pani Minister przedstawiła swoje spojrzenie na Policję i formacje mundurowe. Podniosła np. sprawę etosu służby oraz tego co różni służbę od pracy.

 

25 czerwca 2019′ odbyło się, zwołane w trybie pilnym, posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w związku z prezydenckim projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji, Straży Granicznej i Służby Więziennej w sprawie wprowadzenie pluralizmu związkowego w służbach mundurowych. Projektem wprowadzanym z całkowitym obejściem dialogu społecznego – podkreśla Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

W dniu 25 czerwca 2019′ w Biurze Zarządu Głównego odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.