28 policjantów, w tym 18 mężczyzn i 10 kobiet – tyle osób złożyło przysięgę podczas pierwszego w tym roku ślubowania. Teraz przed nimi szkolenie podstawowe, które przygotuje ich do wymagającej służby policjanta. Po jego ukończeniu policjanci będą m.in. patrolowali ulice, czuwali nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym, prowadzili dochodzenia.

Mniej przestępstw, większa skuteczność i wykrywalność – policja podsumowuje rok 2018′

Rośnie zaufanie do Policji. Polacy czują się bezpiecznie.

 

Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych nie zaakceptował podwyżek uposażenia zaproponowanych przez MON dla tej grupy żołnierzy. W piśmie skierowanym do szefa resortu Mariusza Błaszczaka uznał zaproponowane stawki za „demotywujące i niesprawiedliwe społecznie”.

 

W Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela w Olsztynie odbył się noworoczny koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Chóru warmińsko-mazurskiej Policji pod batutą Małgorzaty Górskiej – Dubowik.

W załączeniu przedstawiamy Państwu obowiązujące "rozporządzenie płacowe" wraz z tabelą grup zaszeregowania, oraz projekt nowelizacji tegoż rozporządzenia uwzględniający podwyżkę, jaka wejdzie w życie z mocą od dnia
1 stycznia 2019.

 

Jakie będą podwyżki uposażeń żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, co się zmieni w umundurowaniu czy też w emeryturach i rentach mundurowych oraz zasadach waloryzacji w 2019 r.? Oto nowe regulacje, które wejdą w życie od początku roku lub nieco później.

Portal Infosecurity w artykule zatytułowanym: „Coraz mniej policjantów w Europie. Polska poniżej unijnej średniej”, publikuje dane Eurostatu dotyczące liczby funkcjonariuszy Policji przypadających na 100 tys. mieszkańców. Zamieszczona tabela obejmuje dane z 2016 roku.

 

Z początkiem tego roku weszły w życie największe od lat zmiany w przepisach związkowych – informuje Gazeta Prawna w obszernym artykule pt.”Związki zawodowe po nowemu. Jakie przywileje dla pracowników od 2019 roku”. Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych (z 23 maja 1991 r.; t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881) była konieczna m.in. z uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r., sygn. akt K 1/13, w którym TK uznał, że prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych powinno obejmować osoby, których sytuacja jest zbliżona do sytuacji pracowników (tj. którzy są pracownikami w szerokim, konstytucyjnym rozumieniu tego pojęcia).