RPO Marcin Wiącek napisał do Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosław Szymczyka w sprawie stworzenia standardu prowadzenia pościgu za uciekającym jednośladem. Podstawą do sporządzenia dokumentu była sprawa policjanta olsztyńskiej drogówki, który jest objęty wsparciem i pomocą Związku.

-------------------------

Po ubiegłotygodniowej konferencji, podczas której Premier Mateusz Morawiecki przekazał ogólne informacje m.in. nt. wzrostu uposażeń w służbach mundurowych przyszedł czas na szczegóły, a konkretnie – na doprecyzowanie wszystkiego tego, co związki zawodowe wraz z ministrem zapoczątkowały jeszcze przed wakacjami. Nie należy bowiem zapominać, że to właśnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz ze związkami reprezentującymi służby mundurowe rozpoczął rokowania opierające się na przekonaniu, że waloryzacja wynagrodzeń i uposażeń przewidziana w pierwotnej wersji ustawy budżetowej (6,6%) była dalece niewystarczająca i szkodliwa zarówno z punktu widzenia funkcjonariuszy, jak i bezpieczeństwa. O tym, co było przedmiotem wczorajszych uzgodnień pomiędzy związkami a ministrem, i jakie będą dalsze działania przeczytacie państwo poniżej we wspólnym komunikacie.

Stanowczo sprzeciwiamy się formie w jakiej redaktor portalu Onet pan Jacek Harłukowicz postanowił zbudować zasięgi dla swojego materiału.

Sprawa dotyczy interwencji z dnia 25 sierpnia 2023 roku, a obszerny komunikat wydała już dolnośląska Policja (pełna treść poniżej).

My jednak odnosimy się do tytułu jakim Pan Redaktor okrasił swój artykuł.

Praca związkowca nie jest spektakularna. W głównej mierze polega na przemierzaniu długich korytarzy, pokonywaniu wielu schodów, wchodzenia za niezliczone ilości drzwi. Wszystko po to, aby dotrzeć do osób decydujących o kształcie państwa. Naczelnym zadaniem NSZZ Policjantów jest uzyskanie od decydentów takich rozwiązań aby służba w Policji była godnie wynagradzana. Niezliczone konsultacje, dyskusje, rozmowy, pisma. Nieustannie i konsekwentnie do przodu.

Funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie 17 sierpnia 2023 roku w rocznicę śmierci kolegi ś. p. Marka Cekały pod tablicą upamiętniającej bohaterską postawę policjanta umieszczoną na budynku OPP w Olsztynie zapalili znicz.

Jak co roku w środku lata policjanci obchodzą rocznicę powołania Policji Państwowej na podstawie ustawy Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. To wyjątkowy czas, w którym we wszystkich komendach odbywają się uroczystości związane z tym wydarzeniem, na których w obecności znamienitych gości wręczane są wyróżnienia, odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe.

Ze wszystkich stron w dniu dzisiejszym spływają życzenia z okazji Święta Policji.

Kliknij by zobaczyć więcej 

Na terenie Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie odbyły się wojewódzkie eliminacje XXVII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku”. Najlepszymi policjantami komórek patrolowo – interwencyjnych województwa warmińsko-mazurskiego okazali się funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.