Porozumienie zawarte w listopadzie ub.r. pomiędzy szefem MSWiA a związkami zawodowymi reprezentującymi mundurowych resortu spraw wewnętrznych i administracji może w przyszłości spowodować, że doświadczeni funkcjonariusze będą chcieli pozostać w służbie możliwie najdłużej. Jak bowiem wynika z treści porozumienia, funkcjonariusze, którzy nie odejdą na emeryturę, będą mogli liczyć na “nagrodę przedemerytalną”.

Emeryci i renciści, w tym również mundurowi otrzymają w maju dodatkowe 1100 zł brutto ( 888,25 zł netto). Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek ustawę z 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym w 2019 r.

W tym tygodniu, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów skierował na ręce marszałka Sejmu petycję, przypominającą o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 r. i konieczności pilnego uchwalenia zmian w ustawie o policji. Sprawa dotyczy wyrównania funkcjonariuszom, którzy odeszli ze służby przed 18 laty lub wcześniej około jednej czwartej wysokości ekwiwalentu pieniężnego.

Racjonalne wydatkowanie środków budżetowych w kontekście potrzeb służb mundurowych policji, straży granicznej i straży pożarnej leży w ważnym interesie publicznym – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny i uchylił decyzję MSWiA w sprawie danych o wizytach sekretarza stanu, o które zabiegał związek policjantów.

Zamieszczamy apel Agnieszki i Daniela Kowalskich, rodziców 9-letniej Nikoli. Liczy się każda pomoc w walce z chorobą Stargardta, która pozbawia ich córkę wzroku. 

Związki zawodowe nie są reliktem przeszłości, ale niezbędną częścią społeczeństwa obywatelskiego – tak uważają osoby w wieku od 18 do 34 lat. Osoby po 45. roku życia w przeważającej części oceniają ich działalność negatywnie i rzadziej do nich wstępują – informuje Gazeta Wyborcza w artykule zatytułowanym: „Związki jeszcze nie na Powązki. Młodzi ludzie pozytywnie oceniają związki zawodowe i częściej do nich wstępują”

Zachęcamy do przystąpienia do Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej przy KWP w Olsztynie. Z zalet tej formy pomocy korzystać mogą wszyscy funkcjonariusze i pracownicy cywilni garnizonu warmińsko-mazurskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego, w związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad wprowadzeniem w życie od 1 lipca br. nadgodzin płatnych w 100 proc., zgodnie z podpisanym w listopadzie 2018′ porozumieniem, skierował do KGP kolejny wniosek o udzielenie informacji publicznej, tym razem dotyczącej liczby nadgodzin wypracowanych przez funkcjonariuszy.