Pozytywny odbiór zapowiadanych na przyszły rok podwyżek i otwartość na kontynuowanie dialogu w sprawie mechanizmów zachęcających funkcjonariuszy do dłuższej służby pozwoliły Zarządowi Głównemu NSZZ Policjantów na zawieszenie akcji protestacyjnej do czasu wdrożenia rozwiązań zagwarantowanych przez resort Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podobną decyzję podjął w ubiegłym tygodniu NSZZ FSG.

Zgodnie z zapowiedziami pojawiły się już kalkulatory, dzięki którym można przeanalizować zmiany czekające nas w 2023 roku.

Zapraszamy do korzystania

 

W związku z obawami jakie pojawiły się w środowisku po powołaniu zespołu MSWiA do spraw komisji lekarskich zwróciliśmy się do resortu o wyjaśnienie.

Publikujemy odpowiedź Wiceministra Błażeja Pobożego w tej sprawie.

_________________________

Dla policjantów to pytanie jest dziś dużo ważniejsze niż słynne shakespeare’owskie „to be, or not to be”.

W uzyskaniu miarodajnej odpowiedzi – odpowiedzi autoryzowanej jednocześnie przez resort SWiA oraz ZER – dopomóc mają aplikacje, które lada moment zawisną na stronach Komendy Głównej Policji i NSZZ Policjantów.

Przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ Policjantów na VIII Kadencję został wybrany: kol. Rafał JANKOWSKI

Zgłoszono 3 kandydatów:
– kol. Dariusz Brzezicki (Mazowsze)
– kol. Grzegorz Gubała (Małopolska)
– kol. Rafał Jankowski (Śląsk)

– Dzień dobry panie Ministrze. Chciałbym aby Policjanci otrzymali to, to i to.

– Oczywiście. Już daję.

W spotkaniu obok szefa MSWiA i wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika brali udział przewodniczący związków poszczególnych służb. Szef Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Rafał Jankowski zaznaczył w rozmowie z PAP, że jeszcze nie zostało podpisane porozumienie między stroną rządową a związkami, które zakończyłoby protest służb.

Dzięki staraniom związków zawodowych służb mundurowych podległych MSWiA, premier Mateusz Morawiecki zdecydował o dodatkowych środkach finansowych, które zostaną przeznaczone m.in. na dodatek graniczny oraz świadczenie motywacyjne dla funkcjonariuszy, którzy posiadają minimum 15 lat służby. Związki zawodowe wynegocjowały m.in. dodatek graniczny w wysokości 450 zł brutto oraz zwiększenie do 6 proc. dodatku terenowego dla policjantów. Ponadto fundusz nagród w przyszłym roku dla czterech służb MSWiA zostanie zwiększony o 30 mln zł. Rozwiązania mają wejść w życie od 1 marca 2023 roku.