Z przyjemnością publikujemy kolejny ciekawy utwór profiRAPtyka, czyli utalentowanego policjanta Piotra, którego serdecznie pozdrawiamy.

W załączniku publikujemy pismo NSZZ Policjantów w sprawie opinii do otrzymanego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji w sprawie naliczania ekwiwalentów za niewykorzystany urlop. (nowelizacja w następstwie wyroku TK)

Sąd Rejonowy w Giżycku postanowieniem z dnia 31 grudnia 2018 r. wznowił przewód sądowy w sprawie trzech mężczyzn oskarżonych o znieważenie funkcjonariuszy oraz stosowanie gróźb i przemocy w celu zaniechania interwencji.

 

29 grudnia Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020″

 

Zarząd Główny NSZZ Policjantów otrzymał w dniu 28 grudnia 2018′ do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Projekt wzmiankowanej ustawy stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przypominamy, że Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie na podstawie wniosku Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Niedawno informowaliśmy o odrzuceniu przez sejmową Komisję ds. Petycji wniosku o zatrudnianie w Policji obcokrajowców. Równolegle do wspomnianej Komisji wpłynęły petycje, w sprawie wprowadzenia zakazu dorabiania dla policjantów pobierających emeryturę przed ukończeniem 60/65 roku życia oraz jeszcze jedna petycja, której autor zawarł twierdzenie, iż pouczenie stosowane zamiast mandatów karnych zachęca funkcjonariuszy do przyjmowania korzyści majątkowych…

Szanowne Koleżanki i Koledzy Policjanci,

Za Nami czas protestacyjnej zawieruchy, z której  wyszliśmy z podniesioną głową oraz w poczuciu, że wspólnymi siłami jesteśmy w stanie osiągnąć każdy cel.

Wszystkim, którzy jeszcze wierzą w świętego Mikołaja, życzę wspaniałych świąt Bożego Narodzenia. Tegoroczne życzenia kieruję do Wszystkich noszących mundur policyjny, także do Tych, którzy już tylko trzymają go w szafie na szczególne okazje, ale najbardziej do Tych, których Rodzice zasiądą do wigilijnego stołu w mundurze, śpiesząc na dyżur, bądź wracając ze służby.