Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został “Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw” –  czyli projekt modyfikacji w art. 15a.

Paweł Piskorz, policjant z Warmii i Mazur, osiąga kolejne sukcesy w zawodach siłowych. Śmiało można powiedzieć, że jest jednym z najsilniejszych policjantów w naszym kraju. Pod koniec czerwca reprezentował warmińsko-mazurskich policjantów na III Otwartych Mistrzostwach Polski federacji WPC w Martwym Ciągu RAW i I Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Martwym Ciągu RAW.

29 czerwca 2021′ o godz. 15:30 rozpoczęło się posiedzenie sejmowej Komisji  Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/, na którym została przedstawiona “Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Mariusza Kamińskiego oraz Komendanta Głównego Policji pana gen. insp. Jarosława Szymczyka w sprawie ujawnionych w niektórych mediach przypadków mobbingu oraz molestowania seksualnego w Policji od roku 2015.

Sejm przyjął w czwartek (24 czerwca br.) projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Za proces legislacyjny ze strony MSWiA odpowiada wiceminister Błażej Poboży.

Pamiętacie nasz artykuł z początku marca tego roku na temat możliwości, jakie daje obecnie znowelizowana ustawa o Policji, w zakresie ochrony prawnej. Zwracaliśmy m.in. uwagę na możliwość skorzystania przez policjanta z bezpłatnej obsługi prawnej w postępowaniach w których byli pokrzywdzonymi przestępstwem, o którym mowa w art. 222, art. 223 lub art. 226 Kodeksu Karnego (art. 66 b) – artykuł, który przypomina w swoim tekście Robert Hamuda – tutaj

Zarząd Główny NSZZ Policjantów przesłał ministrowi swoją opinię do otrzymanego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno – Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentująca funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Służby Celno-Skarbowej zwraca się z wnioskiem o pilne spotkanie poświęcona konsultacjom nowego wieloletniego programu modernizacji służb mundurowych podległych kierowanemu przez Pana resortowi – czytamy w piśmie do ministra Kamińskiego sygnowanym przez przewodniczącego FZZSM Krzysztofa Oleksaka.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów otrzymał w dniu 14 czerwca br. do zaopiniowania projekt zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym dotyczący głośnego art. 15a.