Eurodeputowana Sylwia Spurek swój apel o większą empatię policji zilustrowała zdjęciem funkcjonariuszy prewencji i hasłem “Chronić, nie krzywdzić” –  pisze Marcin Pietraszewski w Gazecie Wyborczej w artykule zatytułowanym: “Europosłanka zaapelowała do policjantów, aby nie krzywdzili ludzi. Zareagowali mundurowi z Katowic”.

Minister Mariusz Kamiński poinformował na czwartkowej (19 marca br.) konferencji prasowej z udziałem komendanta głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasza Pragi oraz komendanta głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, że dzięki działaniom polskich służb udało się zmniejszyć korki na granicach. Istotnej redukcji uległ czas oczekiwania na wjazd do naszego kraju od strony Niemiec, natomiast na przejściach z Czechami, Słowacją i Litwą ruch odbywa się na bieżąco, a granice są w pełni przejezdne.

Komendant Główny Policji przychylił się do wniosku Zarządu Głównego NSZZ Policjantów i wydał komendantom wojewódzkim zalecenia w sprawie zachowania 100% uposażenia przez policjantów, którzy w związku z bezpośrednim zaangażowaniem w realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19 poddani zostaną kwarantannie lub zachorują.

13 marca 2020′ w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA ukazało się rozporządzenie wykonawcze MSWiA: “Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego””.

W związku z docierającymi informacjami o niedostatecznym wyposażeniu policjantów na punktach granicznych, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski przez całą dobę odwiedzał graniczne punkty kontroli sanitarnej. Sprawdzał warunki w jakich policjanci pełnią służbę, jak są wyposażeni i czy posiadają środki ochrony indywidualnej.

W związku z zagrożeniem epidemicznym i rozprzestrzenianiem się koronawirusa w okresie od 15 marca br. do 24 marca br. będzie tymczasowo przywrócona kontrola graniczna na granicy wewnętrznej. Granicę Polski z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach.

Kontrole będą również prowadzone w portach morskich i na lotniskach. Zarówno na granicy wewnętrznej, jak i na granicy zewnętrznej (przejścia graniczne z Białorusią, Rosją i Ukrainą) zostaną wprowadzone ograniczenia dla cudzoziemców na kierunku wjazdowym do Polski.

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów zwrócił się z wnioskiem do Komendanta Głównego o wydanie polecenia, które zapewniłoby prawo do zachowania pełnego uposażenia policjantom, wobec których zastosowano kwarantannę lub nadzór epidemiczny. Przyjęcie takiego uregulowania przewiduje art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 2020 poz. 360).

W związku z pandemią wirusa COVID-19 i wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w Zarządzie Głównym NSZZ Policjantów powstał Sztab Kryzysowy. W poszczególnych Zarządach Wojewódzkich i Szkolnych wyznaczeni zostali koordynatorzy, którzy będą współpracowali ze Sztabem.