Rada Ministrów zajmie się projektem zmian w ustawie o systemie powiadamiania ratunkowego. Jak tłumaczą twórcy nowelizacji, wprowadzenie zmian jest niezbędne by w centrach powiadamiania ratunkowego stworzyć możliwości awansu zawodowego. Jak przekonują, zostanie to osiągnięte poprzez wprowadzenie gradacji stanowisk i dodanie do struktury organizacyjnej CPR stanowisk starszego operatora numerów alarmowych, koordynatora i koordynatora–trenera.

Święta Wielkiej Nocy, to radosny czas tryumfu życia nad śmiercią, ale to również czas zadumy nad czymś szczególnie bliskim dla Policjantów – nad ofiarnością wpisującą się w istotę codziennej służby. Sumiennie wypełniając swoje obowiązki służbowe, nierzadko z narażeniem własnego życia i zdrowia, siebie samych ofiarujemy innym ludziom. I niezależnie od tego czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, upodabniamy się do Zmartwychwstałego Chrystusa. Pragnę wszystkim Policjantom i Pracownikom Policji życzyć, by miłość Zmartwychwstałego Chrystusa stawała się źródłem siły, mocy i wiary na każdą chwilę służby, i na każdą chwilę spędzaną z najbliższymi.

Sławomir Koniuszy

 

Komendant Wojewódzki Policji i przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów przekazali poszkodowanemu środki zebrane wśród policjantów.  

15 kwietnia 2019′ Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów skierował na ręce Marszałka Sejmu kolejną petycję, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Petycja dotyczy wysokości ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia.

Publikujemy treść komunikatu PZU Życie S.A.  informującego o czasowym zniesienie karencji dla osób dotychczas nieubezpieczonych.

Sejm uchwalił dzisiaj ustawę o o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.  Nowa ustawa pozwoli przywrócić do służby funkcjonariuszy zwolnionych dyscyplinarnie, którzy zostali oczyszczeni z zarzutów, a także wypłacić im zaległe pensje.

Publikujemy poruszający artykuł Magdaleny Drozdek zatytułowany: „Ginie policjant zostają dzieci i żona. Co potem? Cisza.”

11 kwietnia 2019′ ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego uzyskał od KGP kolejne pismo, zawierające szczegółowe dane odnośnie wykorzystania środków pochodzących z nieobsadzonych stanowisk, tzw. wakatów, które wyniosły w 2018 roku – 187 613 494 zł.