Szanowne Koleżanki i Koledzy Policjanci oraz Emeryci policyjni. Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Olsztynie podjął decyzję o uruchomieniu dla swoich członków Funduszu Wsparcia Policjantów. Będzie on zabezpieczeniem Waszych interesów w szczególnie trudnych sytuacjach losowych. Wyjątkową korzyścią będzie możliwość skorzystania z bezkonkurencyjnego abonamentu, który przygotowaliśmy wspólnie z operatorem telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A.

Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (sygn. akt K 7/15, ogłoszony w Dz. U. z 2018 r., poz. 2102) ws. niekonstytucyjności art. 115a ustawy o Policji, zaprzestano wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Komendanci, sugerując się art. 6 k.p.a. doszli do wniosku, że jako organy administracji publicznej działający na podstawie obowiązujących przepisów prawa, stracili podstawę prawną, gdyż art. 115a okazał się niezgodny z Konstytucją i przestał obowiązywać.

To, czego nie zdołał zrobić kiedyś Czesław Kiszczak, chce zrobić Piotr Duda rękoma Prezydenta RP. Prezydent skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy dotyczący pluralizmu związkowego w służbach mundurowych. Ustawodawcza inicjatywa stanowi odpowiedź na wniosek skierowany przez Piotra Dudę, który nigdy nie krył, że podporządkowanie sobie służb mundurowych jest jego osobistym marzeniem.

Komisja rozpatrzyła Informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2018 r. „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (druk nr 3421).

25 tys. złotych udało się zebrać na leczenie chorej Ani, z czego kwotę 1.500 zł zebrali członkowie Lubawskiego Klubu Rajdowego.

Policjanci pełnią służbę w dzień i w nocy i w każdych warunkach atmosferycznych. Jeżeli służba pełniona jest dodatkowo w trudnych warunkach, gdy panuje mróz albo wysoka temperatura przełożony powinien zadbać o podległych policjantów i pracowników. Tę kwestię regulują odpowiednie przepisy, jednak nic nie zastąpi zdrowego rozsądku, czyli po prostu ludzkiego podejścia. Zwykłej troski o swoich ludzi.

Na łamach „Wprost” Jan Maria Rokita, w charakterystyczny dla siebie sposób, pożegnał się z odchodzącym do Brukseli Joachimem Brudzińskim. Zarzucił byłemu ministrowi, że ten zniweczył reformę emerytalną Jacka Cichockiego i pogrążył w ten sposób Państwo Polskie w moralnej nieprzyzwoitości.

Nie od dziś wiadomo, że funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa pracują ponad normę. Według szacunków MSWiA wskazanych w ocenie skutków regulacji, będącej załącznikiem do projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz niektórych innych ustaw, mundurowi służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji wypracowali dotychczas blisko 12 milionów nadgodzin! To prawie 1,5 mln ośmiogodzinnych służb, za które nikt funkcjonariuszom dotychczas nie płacił, z wyjątkiem sytuacji odejścia na emeryturę.