We wtorek, 16 lipca 2019′ na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o godz. 16:30, odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).

Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej skierowany do Sejmu RP w dniu 12 czerwca 2019′, znalazł się na ścieżce legislacyjnej pod postacią druku sejmowego nr 3543, który został skierowany 19 czerwca 2019′ do I czytania w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

W dniu 2 lipca 2019 r., Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie powołało Fundusz Wsparcia Policjantów Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego. W tym samym dniu podpisano umowę z T-Mobile Polska S.A., zapewniającą członkom tego Funduszu darmową łączność telefoniczną, a w szerszej formule – możliwość korzystania z całej gamy usług teleinformatycznych w bezkonkurencyjnych cenach i bez konieczności wiązania się indywidualnymi umowami.

Oczyszczeni z zarzutów policjanci, zainteresowani powrotem do służby, w ciągu tygodnia muszą zgłosić gotowość do jej podjęcia – pisze Bożena Wiktorowska w Gazecie Prawnej w artykule zatytułowanym: „Przywrócony funkcjonariusz musi się stawić w komendzie”.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystosowała pismo do Arkadiusza Czartoryskiego, przewodniczącego sejmowej Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW)

„Prawo do wolności i zrzeszania się w związkach zawodowych jest zagwarantowane w Konstytucji” – przekonywał na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński. „Pluralizm związkowy to więcej demokracji” – stwierdził. Otóż, nie ma czegoś takiego, jak więcej, czy mniej demokracji, panie Ministrze. Demokracja jest, albo jej nie ma. A ustawom pragmatycznym służb mundurowych jak dotąd nikt nie zarzucił niekonstytucyjności. A funkcjonują sprawnie od blisko 30 lat.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowała 25 czerwca 2019′ pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o niepopieranie prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej, zawartej w skierowanym do Sejmu RP projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej.