22 września 2020′ odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji ds. Petycji. Pierwszym punktem rozpatrywanym przez Komisję była odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na Dezyderat nr 21 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany przepisów dotyczących zasad ustalania wysokości emerytury funkcjonariuszy służb mundurowych.

Jak wynika z informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, po 20 września 2020′ opiekun może skorzystać ze świadczenia w związku z koniecznością zajmowania się dzieckiem na ogólnych zasadach. To oznacza, że nie ma już zasiłków, z których można było korzystać w związku ze stanem epidemii.

W związku z opieszałością Rządu odnośnie spełnienia postulatu dotyczącego art. 15 a, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów złożył petycję do Sejmu RP.

Jutro (22 września 2020′) o godzinie 13-tej zbierze się sejmowa komisja w tej sprawie.

22 września 2020′ odbędzie się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW) przedmiotem posiedzenia będzie rozpatrzenie Informacji MSWiA o realizacji w 2019 roku „Programu modernizacji”.

Odznaczenie policyjnych działaczy – związkowców jest nie notowanym dotąd na taką skalę wydarzeniem. W roku jubileuszu 30. lecia NSZZ Policjantów działacze związkowi otrzymali blisko 60 odznaczeń prezydenckich i resortowych za zasługi na rzecz formacji i długoletnią służbę, siedemnastu z nich odebrało odznaczenia dzisiaj z rąk ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego.

Sejm głosami 356 posłów przyjął w nocy z czwartku na piątek projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Ustawa reguluje między innymi kwestię emerytur dla psów i koni służb mundurowych.

Podczas konferencji prasowej MSWiA zapowiedziało zaostrzenie kar za ataki na funkcjonariuszy służb mundurowych. Projekt nowelizacji przepisów w tym zakresie ma być gotowy do końca miesiąca.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w tragicznym wypadku drogowym zginęła st. sierż. Joanna Krzempek” – poinformowała Komenda Miejska Policji w Chorzowie. 28-letnia policjantka zginęła w niedzielę w Chorwacji.