Policja doczekała się zapowiadanych od jakiegoś czasu zmian w systemie szkolnictwa i doskonalenia zawodowego policjantów. Na liście jest nie tylko budowa nowej jednostki szkoleniowej, która powstać ma w Lublinie, ale również m.in. wprowadzenie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych podoficerskich lub aspiranckich. Nowe rozwiązania mają zostać wprowadzone przy okazji uchwalania kolejnego programu modernizacji służb mundurowych podległych MSWiA.

Każdy kto uprawia sport wie jak trudna jest rola rezerwowego. Siedzisz i oglądasz przebieg wydarzeń bez możliwości zareagowania. Kto wie czy to właśnie rezerwowy nie przeżywa większego stresu niż ten, który jest w boju. Dokładnie tak samo jest z policyjnymi rodzinami. Gdy ktoś bliski zakłada mundur i wychodzi do służby reszta domowników może powiedzieć dobre słowo i pożegnać uśmiechem. Potem przychodzi tylko czekać. Czasem bardzo długo i bez wieści. Zawsze jednak z wiarą, że nasz bliski nie będzie kolejnym, któremu trębacz zagra przejmujące “Śpij Kolego”. I gdy w końcu rozlega się dźwięk otwieranych drzwi ogromny ciężar spada z serca. Jest. Wrócił. Cały i zdrowy.

W dniu 22 listopada 2021 r., Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Olsztynie skierował do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie swoje uwagi do notatki zawierającej sposób i kryteria przyznawania specjalnego dodatku motywacyjnego. Dodatek ten, jak pamiętamy został utworzony w ramach realizacji Porozumienia zawartego w dniu 24 września 2021 r., pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a związkami zawodowymi działającymi w tym resorcie.   

Kryteria podziału specjalnych dodatków motywacyjnych obok zadań, jakie Policja obecnie realizuje na naszej wschodniej granicy, to temat numer jeden wśród policjantów. Najbardziej emocjonują się tym ci, którzy we wrześniu poszli na krótkotrwałe zwolnienia lekarskie, żeby zademonstrować swoje niezadowolenie z efektów Porozumienia podpisanego z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji przez związki reprezentujące funkcjonariuszy tego resortu.

Związkowcy widzą potrzebę uatrakcyjnienia wynagrodzeń specjalistów od cyberbezpieczeństwa, ale wskazują na dysproporcje w wynagrodzeniach.

Trudny czas w jakim przychodzi nam funkcjonować wymaga dochowania standardów w debacie publicznej. Brutalizacja języka jest jedną ze zmór współczesnej komunikacji. Nie można pozostawać obojętnym wobec przekraczających dobry obyczaj, a nawet prawo wypowiedzi.

Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów włączył się w akcję informacyjną, której celem jest zapobieganie dokonywanym przez telefon oszustwom.

Musimy stać w jednej linii, bo tylko wtedy będziemy skuteczni i efektywni – powiedział w wywiadzie dla Interia.pl Komendant Główny Policji gen.insp. Jarosław Szymczyk.