Rząd ugiął się przed żądaniami policyjnych związkowców i zostawił tej służbie prawo do nagród i premii. PiS chce mieć spokój, gdy trwa Strajk Kobiet i niewykluczone są protesty przedsiębiorców - pisze czwartkowa "Gazeta Wyborcza".

"Przestrzegam przed konsekwencjami" - napisał przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i zarazem szef NSZZ Policjantów Rafał Jankowski w piśmie do ministra spraw wewnętrznych i administracji, które "GW" ujawniła w środę. List ten Jankowski wysłał po tym, jak do resortów trafiło pismo ministra finansów w sprawie zamrożenie nagród i premii w budżetówce.

MSWiA uspokaja związkowców. "Informujemy, że tzw. trzynastka jest świadczeniem gwarantowanym ustawowo i ujętym w projekcie budżetu na 2021 rok. Mając świadomość konieczności poszukiwania oszczędności w budżecie, dążymy do tego, aby pracownicy i funkcjonariusze formacji podległych MSWiA zaangażowanych w walkę z epidemią COVID-19 otrzymali również nagrody" - zapewnia resort kierowany przez Mariusza Kamińskiego w cytowanej przez "GW" odpowiedzi.

więcej