Prace nad ustawą o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej wyraźnie przyspieszają, czego najlepszym przykładem jest dzisiejsze posiedzenie Rady Ministrów. Rząd zebrał się w zasadzie jedynie po to, by przyjąć przygotowany w MSWiA projekt. “Mam nadzieję, że nowe przepisy prawa wejdą w życie w sierpniu” – powiedział dziś podczas konferencji prasowej szef MSWiA Mariusz Kamiński. Jak dodał, “projekt lada moment trafi do Sejmu, będzie szybko procedowany”.

Widać więc, że kierownictwo MSWiA jest zdeterminowane, by ustawę jak najszybciej doprowadzić do legislacyjnego finału. W obszernym akcie prawnym, którego beneficjentami mają być funkcjonariusze służb mundurowych podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji, a od niedawna także mundurowi ze Służby Więziennej, znajdują się m.in. zapisy wprowadzające przedemerytalny dodatek motywacyjny, który ma skłonić mundurowych posiadających uprawnienia emerytalne do pozostanie w służbie.

 

więcej…

źródło: InfoSecurity24.pl