11 października 2017 r. do gabinetu Komendanta Głównego Policji trafił wniosek Zespołu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów ds. OPP, SPPP i SPAP o wypracowanie wspólnych założeń zmierzających do nowelizacji rozporządzenia MSWiA z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 1236).

2000 urzędników Instytutu Pamięci Narodowej za „pracę w ciągłym stresie i napięciu” dostanie ok. 1000 zł brutto podwyżki. Ale nie tylko oni mogą się cieszyć wzrostem płac.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów postanowił wystąpić do Komendanta Głównego Policji  z wnioskiem o wycofanie z obiegu prawnego poleceń, które w opinii Związku nie mają podstaw prawnych, naruszają dobra osobiste policjantów a także szkodzą ważnemu interesowi służby.

Projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych, zakładający zrównanie statusu funkcjonariuszy przyjętych do służby po dniu 1 stycznia 1999 r. pod względem sposobu wyliczania emerytury za czas pracy poprzedzający służbę wymaga

Resort spraw wewnętrznych nie godzi się na automatyczne przywracanie do służby niesłusznie zwolnionych funkcjonariuszy. Wcześniej – w postępowaniu kwalifikacyjnym – chce ocenić ich przydatność.

„Grillowania” nie było, ale nie było też konkretnych i jednoznacznych odpowiedzi na trudniejsze pytania zadawane Komendantowi Głównemu Policji. 3 października 2017 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. W pierwszej części posiedzenia uczestniczył Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk.

„To krok w dobrą stronę, ale potrzebujemy więcej” – tak związki zawodowe policji komentują przygotowywane przez MSWiA podwyżki – materiał wyemitowany 30.09. br w Telewizyjnym Kurierze Warszawskim (TVP3)

Po dwóch dniach zmagań w pięciu konkurencjach wiemy, który z 38 dzielnicowych biorących udział w zawodach jest tym najlepszym. Puchar przechodni Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie powędrował do Bartoszyc po tym jak trafił w ręce mł. asp. Łukasza Grabczaka. Wyróżnienia indywidualne podczas wojewódzkich eliminacji X Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku 2017”zdobyli także przedstawiciele komend powiatowych z Kętrzyna, Iławy, Elbląga, Szczytna i Węgorzewa.