Działań na rzecz poprawy atrakcyjności służby w długim okresie będzie dużo, ponieważ trzeba zwiększyć stan etatowy, żeby policja pracowała efektywniej. Będą to m.in. podwyżki uposażeń policjantów i uproszczenie procedury powrotu do służby - powiedział w piątek wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.

Wiceszef MSWiA w Programie Pierwszym Polskiego Radia zapowiedział zmiany w policji, które mają poprawić atrakcyjność służby. „Mamy w granicach 10 proc. wakatów w policji - to trochę ponad 10 tys. wakatów i to jest jeden z istotnych problemów w funkcjonowaniu policji” - powiedział i wyjaśnił, że znacząco wpływa to na spadek efektywności pracy policjantów.

Stwierdził, że przyczyn odchodzenia funkcjonariuszy ze służby jest wiele. „Są przyczyny krótkookresowe - spadek wiarygodności, utrata dobrego imienia i wizerunku, uwikłanie polityczne. To uwikłanie skończyło się po wyborach i już widać znaczącą zmianę w funkcjonowaniu policji, ale są też przyczyny wynikające ze zmian społecznych w naszym kraju - mniejszego zainteresowanie wszelkiego rodzaju służbami państwowymi” - wyjaśnił Mroczek.

Jednym za narzędzi poprawy sytuacji mają być m.in. podwyżki uposażeń. „Oprócz środków na zwiększenie wynagrodzeń policyjnych mamy też na ten rok dużo więcej środków finansowych na wyposażenie dla policji” - dodał.

Wiceszef MSWiA zaapelował do wszystkich policjantów, którzy są jeszcze zdolni do służby, żeby wracali. „Upraszczamy procedury powrotu do służby” - zaznaczył.

Jak podkreślił, kolejnym działaniem będzie „ucywilnienie tej części działalności policji, która nie wymaga tego, aby wykonywali ją policjanci”. „Działań w długim okresie będzie dosyć dużo, dlatego że trzeba zwiększyć stan etatowy, żeby policja pracowała efektywniej” - podsumował.

Przypomnijmy, zgodnie ze stanem na 1 grudnia, ogólna liczba wakatów wynosiła 11 232. I choć KGP nie udostępniło jeszcze danych za styczeń - opierając się na wcześniejszych prognozach - w najbliższym czasie sytuacja kadrowa może ulec radykalnemu pogorszeniu. Gazeta Wyborcza podała, że rekordową liczbą wakatów „pochwalić” się może już stołeczny garnizon, gdzie brakować ma prawie 2 tys. policjantów. Według danych Komendy Stołecznej Policji na każdego policjanta rozpoczynającego pracę przypada dziewięciu odchodzących.

źródło: InfoSecurity24.pl