Media komentują nowe warunki sprawnościowe dla policjantów, które wynikają z zarządzenia komendanta głównego policji z 11 maja 2021 r. – “Niektóre wymogi są na poziomie dziesięciolatka. Bo jak inaczej traktować dopuszczenie do służby policjanta, który trzykilogramową piłką lekarską da radę rzucić na odległość zaledwie 4,5 metra” – piszą.

Media przypominają też badania Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii sprzed pięciu lat, które wskazywały, że 50 proc. policjantów jest otyłych i ma nadwagę.  – Teraz kondycję zdecydowanie pogorszyła pandemia, blokując treningi, nawet wydziałów antyterrorystycznych – tłumaczą policjanci.

Czytaj więcej…