Komenda Główna Policji prowadzi prace analityczne dotyczące ewentualnego wprowadzenia dedykowanego trybu procedury doboru do służby, "umożliwiającego wyłonienie kandydatów o wysokich kierunkowych kwalifikacjach zawodowych (np. informatyk, chemik, prawnik)" - dowiedział się InfoSecurity24.pl. 

Wiemy, że wysoka liczba wakatów w policji to jeden z tematów, który spędza sen z powiek kierownictwu tej formacji. Zgodnie ze stanem na 1 lutego br. w służbie brakowało ponad 5,7 tys. funkcjonariuszy. Jak zapewniał w rozmowie z InfoSecurity24.pl szef polskiej policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, uzupełnianie wakatów to dla niego priorytet, ale formacja łatwego zadania, szczególnie w ostatnim roku, nie ma. Oprócz czasowego zawieszenia naboru do służby, zwiększenia zadań nałożonych na formację w związku z pandemią koronawirusa czy sporej liczby negatywnych ocen jej działania, które posypały się pod koniec 2020 roku, problem stanowią również sami kandydaci. Komenda Główna Policji zapewnia bowiem, że ich liczba była i wciąż jest duża, ale wielu spośród nich nie uzyskuje wystarczającej liczby punktów w poszczególnych etapach doboru. Jednostka powtarza to już jednak od paru lat. Przykładowo, w 2018 roku podawała, że na jedno wolne miejsce w policji przypadało średnio czterech kandydatów. W tym samym roku temat "jakości" kandydatów poruszał w rozmowie z redakcją komendant Szymczyk. "Miejmy tego świadomość, że to nie jest tak, że kandydatów nie ma, tylko oni niestety nie potrafią przebrnąć przez proces rekrutacji" - mówił wtedy szef policji. Do listopada 2018 roku, jak podawał, policja miała ponad 15 tysięcy kandydatów do służby, ale ponad 11 tysięcy z nich zostało z różnych przyczyn odrzuconych. 

Policjant nie od wszystkiego

Szef formacji w tym samym wywiadzie podkreślał potrzebę zrewidowania trybu przyjmowania do policji i rozważyć dobór także w oparciu o konkretne stanowiska, na których nie potrzeba przecież doskonałej sprawności fizycznej, z powodu której odpada część kandydatów. Dlatego, jak dowiedział się InfoSecurity24.pl, w Komendzie Głównej Policji trwają obecnie prace analityczne dotyczące ewentualnej zmiany ustawy o Policji, w zakresie wprowadzenia dedykowanego trybu procedury doboru. Ma to oczywiście pozwolić na pozyskiwanie i przyjmowanie do służby osób posiadających specjalistyczne wykształcenie, uprawnienia lub umiejętności pożądane ze względu na potrzeby kadrowe. Taki dodatkowy tryb pozwoliłby więc np. na wyłonienie kandydatów o wysokich kierunkowych kwalifikacjach zawodowych (np. informatyk, chemik, prawnik), przydatnych w określonych rodzajach służby - podkreśla KGP. 

Na sprawę uwagę zwracał również przewodniczący NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. "Musimy wreszcie zdać sobie sprawę z tego, że jeśli szukamy świetnych informatyków, którzy trafią do komórek ds. walki z cyberprzestępczością, to Ci ludzie, muszą być <<orłami>> jeśli chodzi o swoją branżę. I taki spec od informatyki wcale nie musi pokonać toru przeszkód w 1 minutę 30 sekund podczas naboru, za to powinien dostać kasę podobną do tej jaką informatyk otrzymuje na wolnym rynku. Wtedy mamy szansę pozyskać najlepszych" - mówił redakcji pod koniec 2019 roku.

Ciągle uważamy, że każdy policjant jest do wszystkiego. Nie, dzisiaj potrzebujemy specjalizacji, także w kwestiach doboru.

Rafał Jankowski, przewodniczący NSZZ Policjantów, wypowiedź z sierpnia 2019 roku

Jak widać więc, temat ten "krąży" w policji już od paru lat. Przykładowo, w Państwowej Straży Pożarnej funkcjonuje tzw. nabór do służby z ulicy, związany z rekrutacją do jednej z jednostek organizacyjnych PSP, na konkretne stanowisko, którego kontynuacją jest 3-letni straż w tej jednostce. Nie oznacza to jednak, że tego rodzaju lub podobne rozwiązanie zostanie ostatecznie wprowadzone w policji, a KGP pracuje już nad konkretnymi pomysłami. Na razie, jak pokreślono wcześniej, prace analityczne dotyczą dopiero ewentualnego wprowadzenia takich zmian. Formacja będzie musiała również wziąć pod uwagę finanse, gdyż takim specjalistom, o których mowa, musiałaby zaproponować odpowiednie wynagrodzenie, które pozwoli jej stać się na rynku jakiegoś rodzaju konkurencją dla prywatnych firm.

MR - InfoSecurity24.pl