"Przewiduje się, że przeciętny wzrost uposażeń funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w 2020r. wyniesie ok. 12 proc., tj. ok. 700 zł miesięcznie brutto na 1 etat" – wynika z informacji jakie redakcji InfoSecurity24.pl przekazał wydział prasowy Ministerstwa Finansów. Od stycznia tego roku podwyżki w kwocie nie mniejszej niż 500 złotych brutto na etat otrzymać powinni także funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej. 

Jak zapewnia resort finansów, podwyżka uposażeń obejmie wszystkich funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Podobnie jak w innych służbach mundurowych, także w KAS, na podwyżkę złożą się dwa elementy. Jeden to zwiększenie w 2020 roku kwoty bazowej (wzrost zapisano w projekcie ustawy budżetowej na ten rok). Drugim elementem składowym obiecanych 700 złotych, jest zwiększenie uposażenia wynikające z programu "Modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022".

Ministerstwo Finansów przekonuje, że przeciętny wzrost uposażeń funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w 2020r. wyniesie ok. 12 proc., co przełoży się na około 700 zł miesięcznie brutto na 1 etat. "Niezależnie od rzeczywistego terminu wypłaty, podwyżki przewidziane są od dnia 1 stycznia 2020 r." – zapewnia resort finansów. Wszystko m.in. dlatego, że podwyższenie kwoty bazowej, zapisane jest w projekcie ustawy budżetowej na ten rok, który dopiero niedawno trafił do Sejmu, a ustawę, oprócz Sejmu, przyjąć musi jeszcze Senat by na końcu znalazł się pod nią prezydencki podpis. I choć resort finansów przekonuje, że "kierownictwo Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej dąży do jak najszybszego wdrożenia podwyżek płac pracowników i funkcjonariuszy KAS", wydaje się, że termin ich wypłaty teraz jest zależny od tempa prac nad ustawą budżetową w parlamencie.

Związek poinformował, że nie ma akceptacji środowiska zawodowego do finansowania wzrostu dodatków kontrolerskich kosztem podwyżki uposażenia zasadniczego. W tym zakresie powinny być dodatkowe środki, a obecna podwyżka powinna wejść do uposażenia/wynagrodzenia zasadniczego w całości.
Związek Zawodowy Celnicy.pl
Resort finansów, podczas ostatniego spotkania z funkcjonariuszami KAS poinformował też, że nie mogąc związać dyrektorów izb skarbowych poleceniem, zamierza wypracować dla nich wytyczne, tak "aby nie było mowy w żadnej Izbie Administracji Skarbowej, że ktoś został oszukany na dodatku". 
 
DM
fot.: KAS