"Na pewno w najbliższym czasie nie planujemy otwarcia służb dla cudzoziemców" - powiedział wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński odnosząc się do liczby wakatów w poszczególnych służbach i pomysłów wprowadzenia możliwości zatrudnienia w nich kandydatów z innych krajów.

Zieliński poinformował, że według stanu na 1 maja br. liczba wakatów w Policji wynosi średnio dla całego kraju około 6 proc. Najtrudniejsza sytuacja jest w Warszawie i powiatach ościennych (11 proc.), województwach: zachodniopomorskim (10 proc.), lubuskim i dolnośląskim (9,5 proc.). Najlepiej natomiast przedstawia się sytuacja w województwach wschodnich i województwie świętokrzyskim. W Kielcach liczba wakatów wyniosła 0,95 proc., w Rzeszowie (1,4 proc.), Lublinie 1,6 proc., zaś w Białymstoku 1,9 proc. 

Na ten stan rzeczy ma wpływ wiele czynników, a jednym z nich jest niewątpliwie najniższy od 30 lat wskaźnik bezrobocia. Jednak chcę wyraźnie powiedzieć, że opozycja i nieprzychylne rządowi media wyolbrzymiają tę kwestię. Liczba wakatów nie jest obecnie większa niż w okresie poprzednich rządów, a wówczas bezrobocie było znacznie większe i do Policji zgłaszało się dużo więcej chętnych.

Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w MSWiA

Jego zdaniem w przez lata, nabór nowych policjantów był celowo ograniczany, "aby z zaoszczędzonych w ten sposób środków łatać różne dziury w policyjnych wydatkach".

„Przypomnę, że to nasz rząd przywrócił większy limit etatów w Policji, który wynosi obecnie znowu jak przed 2009 rokiem 103 309 etatów" - powiedział w Jarosław Zieliński. Dodał, że najniższy z ostatnich kilkunastu lat wskaźnik procentowy wakatów udało się osiągnąć na koniec 2016 roku, kiedy wynosił on tylko 2,3 proc.

Jak przekonywał w rozmowie z InfoSecurity24.pl Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk, problem wakatów w Policji nie wynika z braku kandydatów czy konieczności oszczędzania. Szymczyk przekonywał, że Policję stać na zatrudnienie na wszystkich wolnych stanowiskach. „Dzisiaj problem tkwi w liczbie wartościowych i spełniających nasze kryteria kandydatów, a nie w pieniądzach” – mówił Szymczyk.

Wiceszef MSWiA przypomniał, że w 2017 roku zwiększono liczbę etatów w Policji o tysiąc oraz zwiększył stan etatowy w Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. W tej ostatniej formacji liczbę etatów zwiększono o prawie pół tysiąca. 

Dodał, że SG otrzymała nowe etaty m.in. w związku z przywróceniem zlikwidowanego przez poprzedni rząd Karpackiego Oddziału Straży Granicznej - jednego z dziewięciu oddziałów SG na terenie kraju.

„Do tej pory odtworzyliśmy 103 z tych posterunków, a w ramach programu modernizacji służb budujemy także nowe obiekty. Obecnie w budowie są 52 placówki" - przypomniał. 

Zieliński poinformował, że najmniej wakatów jest obecnie w Straży Pożarnej, zaś najwięcej w Służbie Ochrony Państwa, co wynika m.in. z przewidzianego ustawą o SOP stopniowego wzrostu zatrudnienia w tej formacji.

źródło: infosecurity24.pl


fot: MSWiA