Gdy tylko osiągnął pełnoletniość dołączył do grona honorowych krwiodawców. Był jednym z inicjatorów powstania Klubu HDK „Niebieska kropla”. Przekazał potrzebującym ponad 53 litry swojej krwi. Taka forma dzielenia się z innymi jest już dla niego niemal codziennością - robi to przecież regularnie od 28 lat.

O kim mowa? O braniewskim policjancie podkom. Krzysztofie Stodulskim – niosącym pomoc jako funkcjonariusz oraz wieloletni krwiodawca. Za swoje zasługi otrzymał odznakę „Zasłużony dla Ochrony Zdrowia”.

Z dobroci serca

Podkom. Krzysztof Stodulski w policyjne szeregi wstąpił w 1996 roku. Praca w mundurze była jego marzeniem od dziecka. Parę lat przed przyjęciem do służby rozpoczął jednak przygodę, która na zawsze zmieniła jego życie. Po ukończeniu 18. roku życia zdecydował, że chce honorowo oddawać krew. To, co zaczęło się 28 lat temu, trwa do dziś. W tym czasie policjant oddał już ponad 53 litry krwi. I na tym nie zamierza poprzestać. Zapytany, czym dla niego jest oddawanie krwi, odpowiada, nie kryjąc uśmiechu : - „Mimo młodego wówczas wieku wiedziałem dokładnie, dlaczego to robię. Miałem przecież to, czego tak bardzo brakowało potrzebującym, coś, co nie tylko ratuje ludzkie życie, ale i mojemu nadaje nową wartość. Świadomość tego, że twoja krew jest szansą dla drugiej osoby na wyzdrowienie jest po prostu niesamowita.” Swoją postawą zachęca innych do honorowego oddawania krwi. W jego ślady idą funkcjonariusze, jego koledzy i koleżanki, a także i członkowie jego rodziny, w tym jego małżonka. Wielokrotnie odznaczany Funkcjonariusz z dumą mówi o odznaczeniach, które zostały mu przyznane przez Polski Czerwony Krzyż. W swojej kolekcji posiada już, między innymi, takie odznaki, jak „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia”, „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”, „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”, „Odznaka honorowa PCK IV stopnia”. 3 maja 2019 r. odebrał ministerialną odznakę „Zasłużony dla Ochrony Zdrowia”. W 2015 r. wspólnie z ówczesnym komendantem braniewskiej komendy podkom. Krzysztof Stodulski stworzył policyjny klub krwiodawców, którego został prezesem. Tylko w 2018 roku z budynku KPP w Braniewie „popłynęły” do potrzebujących ponad 72 litry bezcennego leku. Krwiodawstwo to nie jedyne zajęcie policyjnych członków klubu. Funkcjonariusze, z prezesem klubu na czele, od kilku lat aktywnie włączają się w sportowe inicjatywy zrzeszające krwiodawców, stając na najwyższych stopniach podium.

sierż. szt. Jolanta Sorkowicz

źródło: Informator KWP w Olsztynie