W siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Rafał Jankowski spotkał się z Ministrem Joachimem Brudzińskim. Rozmowy dotyczyły prac nad realizacją postanowień porozumienia zawartego 8 listopada 2018 roku, których spełnienie ma nastąpić, zgodnie z zapisami porozumienia, w 2019 roku.

1 marca w siedzibie MSWiA reprezentujący interesy mundurowych podległych resortowi Rafał Jankowski spotkał się z Ministrem Joachimem Brudzińskim i pełnomocnikiem ministra ds. kontaktów ze związkami zawodowymi Edwardem Zarembą. Rozmowy dotyczyły prac nad realizacją postanowień Porozumienia zawartego w listopadzie 2018 roku, których spełnienie ma nastąpić, zgodnie z zapisami porozumienia, w 2019 roku.

 

Rozmowy dotyczyły więc:

  • zniesienia wymogu ukończenia 55 roku życia przy przechodzeniu na emeryturę;
  • wprowadzenia w życie pełnopłatnych nadgodzin;
  • problemów związanych z art. 15a;
  • bieżących problemów dotyczących środowiska służb mundurowych.

Jeszcze w marcu zaplanowano spotkanie zespołu roboczego w sprawie realizacji pozostałych, poza podwyżkami, postanowień Porozumienia.

 

To tylko streszczenie. Całość artykułu tutaj