Porozumienie zawarte w listopadzie ub.r. pomiędzy szefem MSWiA a związkami zawodowymi reprezentującymi mundurowych resortu spraw wewnętrznych i administracji może w przyszłości spowodować, że doświadczeni funkcjonariusze będą chcieli pozostać w służbie możliwie najdłużej. Jak bowiem wynika z treści porozumienia, funkcjonariusze, którzy nie odejdą na emeryturę, będą mogli liczyć na specjalny dodatek. Nieoficjalnie mówi się, że ma on wynosić 50 proc. wysokości wypracowanej i przysługującej funkcjonariuszowi emerytury.

MSWiA na razie nie zdradza konkretów, ale nieoficjalnie mówi się, że dodatki dla funkcjonariuszy, którzy nabędą prawo do emerytury, mogą wynieść nawet 50 proc. wysokości wypracowanego i przysługującego świadczenia.

„Minister przygotuje rozwiązanie prawne dotyczące umożliwienia przyznania dodatkowych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy, którzy po nabyciu prawa do emerytury i posiadaniu co najmniej 25 lat służby, nadal pozostaną w służbie” – czytamy w Porozumieniu zawartym w dniu 8 listopada 2018 roku pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a związkami zawodowymi służb mundurowych podległych resortowi MSWiA.

Dodatkowym warunkiem jaki będzie musiał spełnić funkcjonariusz ubiegający się o dodatek ma być uzyskanie przez niego pozytywnej opinii służbowej.

Jak ustaliła „Wyborcza”, dodatek dla funkcjonariusza z 25-letnim stażem może wynieśc nawet 50 proc. emerytury, którą dostałby, gdyby odszedł ze służby. Dla przykładu, w listopadzie 2018 r. średnia emerytura wypłacana funkcjonariuszom policji przekraczała 3,4 tys. złotych brutto. Przeciętnie więc dodatek wynosiłby 1,7 tys. złotych.

Według wyliczeń gazetym emerytury niektórych mundurowych przekraczają jednak 4 czy 5 tys. złotych. Takie osoby mogłyby więc liczyć na dodatkowe nawet 2 czy 2,5 tys. złotych brutto.

Zgodnie z założeniami Porozumienia, rozwiązania prawne dotyczące dodatku dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, wejdą w życie nie później, aniżeli od 1 stycznia 2021 roku. Porozumienie nie precyzuje jednak, czy dodatek będzie przysługiwał miesięcznie, czy może kwartalnie lub rocznie. Na szczegóły musimy poczekać.

źródło: https://ochrona24.info/12194,jak-zatrzymac-funkcjonariuszy/