Porozumienie policjantów z MSWiA

Jest porozumienie policjantów z MSWiA. Kończy się protest mundurowych. Takie oświadczenie wygłosili Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów oraz szef MSWiA Joachim Brudziński. Porozumienie zawiera m.in. warunek 650 zł podwyżki od stycznia 2019 r. oraz kolejne 500 zł od stycznia 2020 r.

- Dzisiaj, przekraczając próg, nie miałem dużej nadziei, że o godzinie 22. będę trzymał w ręku porozumienie. Jest najpełniejszym porozumieniem, jakie udało się wynegocjować - powiedział na konferencji prasowej Rafał Jankowski. Dodał, że choć nie jest ono doskonałe, to jest to milowy krok dla obu stron sporu.

- Dzisiaj rozpoczęliśmy rzeczowy dialog. Nie przypominam sobie, by strona społeczna podpisała tak dobre porozumienie dotyczące tysięcy policjantów. Ja mam nadzieje, że z tym porozumieniem zapoznają się w kilka chwil funkcjonariusze i będą z niego usatysfakcjonowani - dodał przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

- W ciągu tych kilku miesięcy były chwile trudne i trudniejsze. W tej chwili powinniśmy rozpocząć nową drogę i nowe, wzajemne relacje i pracę na rzecz polskich funkcjonariuszy. Tym porozumieniem otwieramy tę drogę. To porozumienie jest satysfakcjonujące. Za moment otrzymacie państwo komunikat, z którego dowiecie się państwo, co otrzymaliśmy. Dziękuję panu ministrowi za to porozumienie kończące protest - zaznaczył Rafał Jankowski.

- Podkreślam, kończymy akcję protestacyjną. Wracamy do służby. Będziemy robić to, co robimy najlepiej, będziemy dbać o bezpieczeństwo wszystkich Polaków - zakończył Jankowski.

- To krok milowy, wyznaczony kierunek. Dziękuję stronie społecznej za gotowość do rozmów, za finał w postaci porozumienia. Dziękuję za wyrażoną gotowość nie tylko do powrotu do pracy, ale także za apel do wszystkich tych, którzy w ramach tego protestu rozważali różne kroki, aby do pracy jak najszybciej wrócili - mówił z kolei szef MSW Joachim Brudziński.

- Najbardziej sprawny minister spraw wewnętrznych nie zrobiłby nic, bez gotowości, życzliwości i otwartości funkcjonariuszek i funkcjonariuszy policji - dodał Brudziński.

Joachim Brudziński podziękował także Mateuszowi Morawieckiemu i Teresie Czerwińskiej za wsparcie ze strony budżetowej.

Warunki porozumienia

Wśród warunków porozumienia zawartego z szefem MSWiA Rafał Jankowski wymienił "650 złotych podwyżki od stycznia 2019 roku i kolejne 500 złotych od stycznia 2020 roku; wysoki dodatek dla ludzi, którzy będą chcieli zostać w służbie, dla tych z największym doświadczeniem oraz po 25 latach służby; nadgodziny płatne w 100 proc.".

Podał również, że porozumienie przewiduje pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. - Policjant będzie mógł odejść ze służby po 25 latach - podkreślił Jankowski.

Dodał, że art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, czyli "to, o co bardzo zabiegała część środowiska, to postulat, nad którym będziemy pracowali". - Mamy zapewnienie ministra, że prace nad nim skończymy w przyszłym roku - podkreślił. 

Oświadczenie w sprawie warunków porozumienia wydało również MSWiA. "W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto" - czytamy w oświadczeniu MSWiA.

Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.

"Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby - tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny" - podkreśla MSWiA.

Zgodnie z zawartym porozumieniem - informuje resort - od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. "Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu" - podkreśla ministerstwo.

MSWiA przypomina, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.

"Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r." - czytamy w komunikacie.

MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.

Przedstawiciele strony społecznej - informuje MSWiA - wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 "ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń".

"W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r." - podkreślił resort. 

Całość artykułu - tutaj