Ministerstwo Finansów chce zachęcać do członkostwa w związkach zawodowych. Polski Ład wprowadzi do projektu ustawy zapis, który ma dać podstawy do nowej ulgi podatkowej. Proponowane zmiany w ustawie o podatku  zakładają, że  (np. pracownik) będzie mógł odliczyć od dochodu opłacone przez niego  członkowskie z tytułu przynależności do związku zawodowego.

Odliczenie będzie miało charakter kwotowy, to jest odliczana będzie kwota faktycznie opłaconych składek, ale nie większa niż 300 zł w skali roku kalendarzowego.

Odliczenie ma być dokonywane w zeznaniu podatkowym, a wysokość wydatków potwierdzona dowodem wpłaty. 

źródło: infor.pl