W dniu 20 czerwca  2018 r. Komisja Krajowa NSZZ ”Solidarność” podjęła uchwałę o wykreśleniu z rejestru krajowych sekcji branżowych Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”.

Komisja Krajowa NSZZ ”Solidarność” podczas swojego posiedzenia została poinformowana przez Przewodniczącego KK – kol. Piotra Dudę o sytuacji w Krajowej Sekcji Pożarnictwa i braku możliwości zwołania skutecznego sprawozdawczo – wyborczego Walnego Zebrania Delegatów.

Przewodniczący KK przedstawił w informacji chronologię wydarzeń w tym przypomniał, iż dwukrotnie spotkał się z Radą Sekcji (w kwietniu 2017 r. i kwietniu 2018 r.) oraz w październiku 2017 r. z Prezydium Sekcji. Przypominał o zasadach obowiązujących w NSZZ ”Solidarność” i związanych z tym obowiązkach.
Po krótkiej dyskusji Komisja Krajowa postanowiła wyrejestrować Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”.

Wobec powyższego informuję, że z dniem 9 lipca 2018 r. tj. w dniu uprawomocnienia się Uchwały nr 21/2018 Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”, Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” zaprzestaje działalności, a umocowanie władz stanowiących, wykonawczych i kontrolnych zostaje wygaszone.

Nadal natomiast podstawowe organizacje związkowe (organizacje zakładowe i międzyzakładowe) oraz struktury regionalne i międzyregionalne funkcjonują na dotychczasowych zasadach tj. działają zgodnie z ustawą o związkach zawodowych oraz Statutem NSZZ ”Solidarność”. Uchwała Komisji Krajowej odnosi się jedynie do branżowej struktury krajowej i ustala zaprzestanie funkcjonowania i istnienia Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” wraz z Prezydium, Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”  oraz Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”.

Wobec powyższego z dniem 10 lipca 2018 r. wszelkie sprawy na poziomie krajowym tj. negocjacje, konsultacje, opiniowanie, załatwianie spraw bieżących przejmuje Prezydium Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”.
Oznacza to, że w przypadku spraw wykraczających poza kompetencje struktur regionalnych i międzyregionalnych (poza województwo) struktury regionalne, międzyregionalne oraz organizacje zakładowe nie zrzeszone w żadnej strukturze regionalnej zobowiązane są do występowania do Prezydium Komisji Krajowej z zaistniałymi problemami i wyłącznie poprzez Prezydium Komisji Krajowej wnosić sprawy. Inne działanie będzie działaniem sprzecznym ze Statutem NSZZ ”Solidarność”.

Informuję również, że jedyną osobą ze strony NSZZ ”Solidarność” uprawnioną do kontaktowania się z Komendantem Głównym PSP od 10 lipca br. jest Przewodniczący KK Piotr Duda lub osoba pisemnie upoważniona przez Prezydium KK NSZZ ”Solidarność”.

Przypominam, że zgodnie ze Statutem, Uchwałą nr 4/05  XIX KZD oraz Uchwałą nr 17/08 KK struktury branżowe mają swój zakres działania tj. w przypadku struktur regionalnych i międzyregionalnych zasięgiem działania jest Komendant Wojewódzki PSP w danym województwie. Działania przed władzami administracji rządowej w województwie (tj. przed wojewodą) mogą być podejmowane w uzgodnieniu z właściwym Zarządem Regionu.

Wobec powyższego informuję, że od 10 lipca 2018 r. wszelką korespondencję dotyczącą spraw ponad regionalnych/międzyregionalnych, kierowanej dotychczas do Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” – należy kierować na adres:

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”
Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Źródło: