Publikujemy projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji.

Przepis o eksmisji na bruk mundurowych na podstawie decyzji administracyjnej jest niezgodny z Konstytucją – orzekł na posiedzeniu 25 października 2017 r. Trybunał Konstytucyjny.

Czy eksmisja na bruk na podstawie decyzji administracyjnej jest zgodna z konstytucją? Na to pytanie ma jutro odpowiedzieć Trybunał Konstytucyjny. Sprawę zainicjował wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2014 r. policjanci ubiegający się o podwyższenie emerytury nie będą musieli wykazywać okresów służby w warunkach „bezpośrednio" zagrażających ich życiu lub zdrowiu, albowiem Trybunał Konstytucyjny uznał, że taki obowiązek nałożony rozporządzeniem Rady Ministrów jest niezgodny z konstytucją i ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym.

Policjantowi w służbie stałej przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której pełni służbę lub w miejscowości pobliskiej art. 88 u.o.p), w przypadku, gdy policjant nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej, przysługuje mu pomoc finansowa na uzyskanie takiego lokalu (art. 94 ust. 1 u.o.p.).

Ustalenie wysługi lat, będącej składnikiem uposażenia zasadniczego policjanta nie zawsze bywa tak łatwe, jak mogłyby wskazywać na to przepisy. Sporo na ten temat mogą powiedzieć ci, którzy po ukończeniu 16 lat życia pomagali swoim rodzicom w gospodarstwie rolnym i nie od razu zaliczono im ten okres do wysługi, od której uzależniona jest wysokość ich policyjnego uposażenia.