Były funkcjonariusz milicji, przeniesiony na etat oficera politycznego, będzie miał przywróconą rentę inwalidzką, bowiem nie wykonywał pracy na rzecz państwa totalitarnego – pisze Bożena Wiktorowska w Gazecie Prawnej w artykule zatytułowanym: „Były esbek wygrał z MSWiA. Chodzi o obniżenie świadczenia na podstawie ustawy dezubekizacyjnej”

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 23 maja 2019 roku, sygn. akt  IV SA/Po 30/19 – dotyczy m. in. opinii NSZZ Policjantów w postępowaniu dyscyplinarnym.

Jeśli prokuratura postawiła policjantowi zarzuty karne i skierowała sprawę do sądu, to zasada domniemania niewinności nie ma w tym przypadku znaczenia. Interes społeczny pozwala stosować karę dyscyplinarną w postaci zwolnienia funkcjonariusza ze służby – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

W demokratycznym państwie prawa wady postępowania wyjaśniającego nie mogą być przeniesione na obwinionego – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie ukarania policjanta wydaleniem ze służby. Uznał, że jeśli wątpliwości co do trzeźwości funkcjonariusza drogówki nie da się wyjaśnić, nie można stosować kary najsurowszej.

Funkcjonariusze z wydziału, w którym są braki kadrowe, nie mogą ponosić odpowiedzialności finansowej za zbyt długie śledztwo – pisze Katarzyna Wójcik w Rzeczpospolitej, w artykule zatytułowanym: „Przeciążony policjant nie zapłaci za przewlekłość”, w którym omawia wyrok uniewinniający policjantkę, od której Skarb Państwa domagał się zwrotu odszkodowania.

27 marca br. Sejmowa Komisja ds. Petycji rozpatrzy petycję Posła dr Andrzeja Halickiego w sprawie stworzenia możliwości zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej i zasad jej usuwania z akt osobowych.

 

Kontynuując projekt zainicjowany przez Komendanta Głównego Policji Pana gen. insp dra Jarosława Szymczyka pn. Ochrona prawna funkcjonariuszy Policji, zachęcamy Państwa do lektury opracowanej na wniosek Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka przez Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP opinii prawnej na temat prawnych sposobów ochrony własnego wizerunku przez funkcjonariuszy Policji.

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30.X.2018 r. publikujemy opracowaną przez Kancelarię Adwokacką Kacper Matlak zanonimizowaną wersję odwołania od negatywnej decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji dot. odmowy wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.