W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30.X.2018 r. publikujemy opracowaną przez Kancelarię Adwokacką Kacper Matlak zanonimizowaną wersję odwołania od negatywnej decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji dot. odmowy wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

 

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, zwrócił się z prośbą o udzielenie opinii prawnej w oparciu o następujący stan faktyczny:

Publikujemy drugą część wybranych odpowiedzi prawnika na pytania dotyczące ekwiwalentów za niewykorzystany urlop oraz kolejny wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu. Przypominamy, że termin składania wniosków upływa 6 grudnia 2018 r.

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk nr 3032).Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk nr 3032).Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Arkadiusz Czartoryski (PiS).

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (druk nr 3016).

W nowym roku działanie dotychczasowych punktów darmowej pomocy prawnej może być zagrożone – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Do tej pory nie ma bowiem ustalonych zasad wyłaniania organizacji mających prowadzić te punkty, ani sposobu udzielania takiej pomocy prawnej.

Projekt senackiej ustawy o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw druk nr 2185 powstał w wyniku petycji byłego policjanta z Wrocławia, który 12 lat toczył walkę w sądach o oczyszczenie z fałszywych oskarżeń przestępców.

W związku z niesłabnącym zainteresowaniem sprawą ekwiwalentu za niewykorzystany urlop załączamy poniżej Poradnik opracowany przez Pełnomocnika Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów adwokata Kacpra Matlaka oraz niezbędne załączniki.