Sejmowa Komisja Petycji wniosła do laski marszałkowskiej projekt, który ma załatać lukę w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Choć reguluje ona status służby mundurowej, jaką jest Służba Celno-Skarbowa, nie gwarantuje funkcjonariuszom takich samych praw jak np. policjantom czy pogranicznikom.

Białostoccy policjanci, którym z prokuratury uciekł 26-latek podejrzany m.in. o kradzieże, zostali raz jeszcze uniewinnieni.

24 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej Do Rozpatrzenia Rządowego Projektu Ustawy o Zmianie Ustawy o Niektórych Uprawnieniach Pracowników Urzędu Obsługującego Ministra Właściwego do Spraw Wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1835)

Publikujemy projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji.

Przepis o eksmisji na bruk mundurowych na podstawie decyzji administracyjnej jest niezgodny z Konstytucją – orzekł na posiedzeniu 25 października 2017 r. Trybunał Konstytucyjny.

Czy eksmisja na bruk na podstawie decyzji administracyjnej jest zgodna z konstytucją? Na to pytanie ma jutro odpowiedzieć Trybunał Konstytucyjny. Sprawę zainicjował wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2014 r. policjanci ubiegający się o podwyższenie emerytury nie będą musieli wykazywać okresów służby w warunkach „bezpośrednio" zagrażających ich życiu lub zdrowiu, albowiem Trybunał Konstytucyjny uznał, że taki obowiązek nałożony rozporządzeniem Rady Ministrów jest niezgodny z konstytucją i ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym.