W cieniu zakończenia policyjnego protestu oraz niedawnego zabezpieczenia obchodów 11 listopada, w Sejmie pojawił się projekt nowelizacji ustawy o Policji. „Niewielka” zmiana, dotyczy wprowadzenia przepisów umożliwiających pokrywanie przez Policję kosztów tymczasowego zakwaterowania policjanta przeniesionego do służby w innej miejscowości przez cały okres jej pełnienia. Dziś Policja można zapewnić kwaterę przez nie więcej niż dwa lata, zmiany maja dotyczyć zniesienia tego okresu.

do pobrania treść opinii prawnej z KGP na temat warunków skrócenia L4.

 

 

30 października Trybunał Konstytucyjny na wniosek ZG NSZZ Policjantów stwierdził niezgodność z konstytucją art. 115a ustawy o Policji.

Zajęcia sportowe nie stanowią istoty obowiązków funkcjonariusza. Udziału w policyjnym meczu nie można uznać za służbę. Kontuzja w trakcie turnieju to nie wypadek na służbie...

Od 1 października 2018 r. zmieniły się przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczące pojazdów zarejestrowanych w Polsce oraz ich kontroli. Od poniedziałku każdy kierowca ma obowiązek posiadania przy sobie i okazania na żądanie uprawnionego organu tylko i wyłącznie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem.

Bardzo ważny wyrok.Policjanci nie powinni ponosić konsekwencji błędów i oszczędności organizatorów meczów. Policjanci nie powinni ponosić konsekwencji błędów i oszczędności organizatorów meczów. "Klub ponosi za to odpowiedzialność, bo nie zabezpieczył odpowiednio meczu. Nie dochował wymogów. Co najmniej z winy nieumyślnej odpowiada za skutki - mówił sędzia Mikołaj Tomaszewski, cytowany przez Radio Poznań"

Kupując z wolnej ręki dwa śmigłowce z Mielca, policja faktycznie rozbroiła system zamówień publicznych w Polsce. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) właśnie orzekła, że mundurowi nie złamali prawa. Teraz sprawa może trafić do sądu.

Lokalny bloger został ukarany grzywną za publikację pisma, w którym nazywa komendanta policji „komediantem” oraz twierdzi, że nie zna on przepisów.