Publikujemy drugą część wybranych odpowiedzi prawnika na pytania dotyczące ekwiwalentów za niewykorzystany urlop oraz kolejny wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu. Przypominamy, że termin składania wniosków upływa 6 grudnia 2018 r.

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk nr 3032).Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk nr 3032).Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Arkadiusz Czartoryski (PiS).

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (druk nr 3016).

W nowym roku działanie dotychczasowych punktów darmowej pomocy prawnej może być zagrożone – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Do tej pory nie ma bowiem ustalonych zasad wyłaniania organizacji mających prowadzić te punkty, ani sposobu udzielania takiej pomocy prawnej.

Projekt senackiej ustawy o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw druk nr 2185 powstał w wyniku petycji byłego policjanta z Wrocławia, który 12 lat toczył walkę w sądach o oczyszczenie z fałszywych oskarżeń przestępców.

W związku z niesłabnącym zainteresowaniem sprawą ekwiwalentu za niewykorzystany urlop załączamy poniżej Poradnik opracowany przez Pełnomocnika Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów adwokata Kacpra Matlaka oraz niezbędne załączniki.

W cieniu zakończenia policyjnego protestu oraz niedawnego zabezpieczenia obchodów 11 listopada, w Sejmie pojawił się projekt nowelizacji ustawy o Policji. „Niewielka” zmiana, dotyczy wprowadzenia przepisów umożliwiających pokrywanie przez Policję kosztów tymczasowego zakwaterowania policjanta przeniesionego do służby w innej miejscowości przez cały okres jej pełnienia. Dziś Policja można zapewnić kwaterę przez nie więcej niż dwa lata, zmiany maja dotyczyć zniesienia tego okresu.

do pobrania treść opinii prawnej z KGP na temat warunków skrócenia L4.