27 sierpnia 2020′ Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP nadesłało opinię prawną dotyczącą zasad wypełniania przez funkcjonariuszy Policji oświadczeń majątkowych.

W załączniku OPINIA PRAWNA z dnia 18 sierpnia 2020′ dotycząca zakresu informacji podawanych przez policjantów w składanych oświadczeniach o stanie majątkowym

źródło: nszzpwlkp.pl