Strona pracowników, reprezentowana przez Forum Związków Zawodowych, NSZZ "Solidarność", Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, przedkłada wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2023 roku wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

 Wskazniki 2023 wspolne stanowisko