W dniach 9-10 stycznia 2023 roku w Warszawie, odbył się VI Kongres Forum Związków Zawodowych. 

Podczas Kongresu wybrano nowe władze Forum Związków Zawodowych. 

Drugiego dnia Delegaci i Delegatki uczestniczyli w jubileuszu 20 – lecia naszej centrali. 

Poniżej prezentujemy skład nowo wybranych organów statutowych Forum na VI kadencję. 

Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych: Dorota Gardias 

Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych (alfabetycznie): 

 1. Rafał Jankowski (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów) 
 2. Roman Michalski (Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego)
 3. Marek Mnich (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ‘’Solidarność”-80)
 4. Jan Przywoźny (Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy) 
 5. Krystyna Ptok (Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych) 
 6. Dariusz Trzcionka (Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”)

Członkowie Prezydium (alfabetycznie):

 1. Grażyna Cebula – Kubat (Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy) 
 2. Zofia Czyż (Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych)
 3. Marcin Kolasa (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej)
 4. Stanisław Taube (Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP)
 5. Czesław Tuła (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa)
 6. Sławomir Wittkowicz (Wolny Związek Zawodowy „Forum – Oświata”)

Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej: Józef Ryl

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej (alfabetycznie): 

 1. Krzysztof Aniszewski (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ‘’Solidarność”-80)
 2. Krzysztof Balcer (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów)
 3. Krystyna Dębkowska (Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych)
 4. Grzegorz Kołodziej (Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy) 
 5. Tomasz Sus (Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego)
 6. Waldemar Ziobro (Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia: