Przewodniczący NSZZ Policjantów Rafał Jankowski otrzymał zaproszenie do udziału zarówno w uroczystościach przed Grobem Nieznanego Żołnierza, jak i w późniejszym raucie, który odbył się w Pałacu Prezydenckim. Przewodniczący NSZZ Policjantów był jedynym reprezentantem związków zawodowych służb mundurowych zaproszonym do udziału w uroczystościach 99. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystosowała 7.11.2017' kolejne pismo do ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie zapowiedzianego dokonania nowelizacji art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r.

Zarząd Główny Forum Związków Zawodowych poszerzył swój skład o przedstawicieli nowych organizacji członkowskich. Swoją reprezentację zwiększył przy tej okazji również Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Obok Rafała Jankowskiego, który zajął miejsce w Prezydium FZZ, członkiem Zarządu Głównego został Sławomir Koniuszy.

Policja ma problem z kandydatami Policjanci potrzebni od zaraz, we wszystkich województwach. Chętnych nie brakuje, ale nie na takich kandydatów czeka policja. Zbyt wielu jest niezbyt sprawnych fizycznie lub słabo wypada w testach psychologicznych. A kryteriów nie sposób ciągle obniżać.

"Dorwać Szarego". Szef MSWiA zaliczył policyjnego związkowca do "totalnej opozycji", a policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych właśnie doniosło na niego do prokuratury.

Publikujemy Oświadczenie Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w sprawie treści publikacji zatytułowanej "Związkowcy doili policyjną kasę?", która ukazała się na łamach dziennika Super Express 31 października 2017 r.

Zginął, bo nie przeszedł obojętnie wobec zła. Zginął, niosąc pomoc tonącemu. Zginął na służbie, próbując zatrzymać po pościgu złodzieja luksusowego samochodu. Zginął w wypadku drogowym, gdy jechał motocyklem na interwencję. Zginął w wypadku samochodowym, gdy wracał ze służby...

Stanowisko Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 1835 z dnia 15 września 2017 r.