Policjanci "walczą" o podwyżkę, przywrócenia 30 dni płatnych za zwolnienia lekarskie i prawa do godnego życia. Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński mówi o realiach protestu.

W dniu 20 czerwca  2018 r. Komisja Krajowa NSZZ ”Solidarność” podjęła uchwałę o wykreśleniu z rejestru krajowych sekcji branżowych Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”.

Forum Związków Zawodowych jako centrala zrzeszająca związki zawodowe funkcjonariuszy oraz Pracowników Służb Mundurowych, w tym NSZZ Policjantów od początku popierała propozycje tej organizacji dotyczące podwyżek, powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego, odmrożenia waloryzacji pensji - czytamy w oficjalnym stanowisku FZZ.

Poniżej, na dzień przed oficjalnym rozpoczęciem ogólnopolskiego protestu publikujemy Apel Komitetu Protestacyjnego NSZZ Policjantów.

Widok coraz większej ilości oflagowanych pojazdów służbowych Policji informuje społeczeństwo o rozpoczętej przez nasz Związek akcji protestacyjnej.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi Andrzej Łapiński udzielił obszernego wywiadu dla Gazety Wyborczej o jednoznacznie brzmiącym tytule: "Szef łódzkiej policji: "Jeśli ktoś się zastanawia, czy w markecie zarobi więcej, nie powinien zakładać munduru".

W sprawie wakatów w służbach mundurowych oraz sporu wokół oceny tego zjawiska i środków zaradczych obydwie strony – związki zawodowe i MSWiA – deklarują pełną otwartość na dialog i zgodność co do tego, że osoby noszące mundur i ryzykujące życiem powinny zarabiać godnie. Jedni mają rację i konkretne rozwiązania, drudzy zaś władzę i rozwiązania, które w odczuciu samych zainteresowanych niewiele raczej zmienią.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów otrzymał do zaopiniowania projekt nowelizacji Programu Modernizacji Policji i innych służb mundurowych. Przygotowana przez resort zmiana ma polegać na dostosowaniu Programu do liczby etatów, która w ostatnim czasie wzrosła niemal we wszystkich służbach. NSZZ Policjantów chce żeby przy tej okazji załatwić jeden z najważniejszych postulatów – postulat płacowy.