Ponad 650 tys. zł zadośćuczynienia otrzyma były funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Radomiu postrzelony z niesprawnej broni podczas ćwiczeń.
 

Jak to jest we Wrocławiu z tym 0,5% za rok? Pytaliśmy o to już w 2015 roku. Jak to zrobić? Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego interesował się już tą sprawą w 2015 roku. Poniżej informacja jaką otrzymaliśmy z KWP Wrocław.

Dolnośląski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów we Wrocławiu zauważa drastyczny wzrost postępowań administracyjnych zmierzających do wydalania policjantów ze służby, wiążąc to zjawisko ze skrytykowanymi przez Zarząd Główny wytycznymi Komendanta Głównego Policji.

Komenda Główna Policji ogłosiła przetarg na zakup pierwszej partii kamer na mundury dla policjantów. Urządzenia mają rejestrować przebieg interwencji funkcjonariuszy.

 

W posiedzeniu Podzespołu ds. Służb Mundurowych Rady Dialogu Społecznego uczestniczył Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. Niestety W posiedzeniu nie wziął udziału Sekretarz Stanu Jarosław Zieliński – członek stały Zespołu.

Lektura odpowiedzi udzielonych na petycje Zarządu Głównego wyraźnie wskazuje, że ze strony Ministra nie ma faktycznej woli podjęcia działań w celu rozwiązania poruszonych tam spraw.

11 października 2017 r. do gabinetu Komendanta Głównego Policji trafił wniosek Zespołu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów ds. OPP, SPPP i SPAP o wypracowanie wspólnych założeń zmierzających do nowelizacji rozporządzenia MSWiA z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 1236).

2000 urzędników Instytutu Pamięci Narodowej za „pracę w ciągłym stresie i napięciu” dostanie ok. 1000 zł brutto podwyżki. Ale nie tylko oni mogą się cieszyć wzrostem płac.