Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego otrzymał odpowiedź KGP na swoje wystąpienie o udzielenie informacji publicznej o sytuacji kadrowej Policji na dzień 31 grudnia 2017 roku, dot. m.in. wakatów i planów przyjęć do Policji w 2018 roku.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego otrzymał odpowiedź KGP na swoje wystąpienie o udzielenie informacji publicznej o sytuacji kadrowej Policji na dzień 31 grudnia 2017 roku, dot. m.in. wakatów i planów przyjęć do Policji w 2018 roku.

Odpowiedź KGP nie napawa optymizmem

Wniosek ZW i Odpowiedź KGP w załączniku