Poniżej prezentujemy stenogram wypowiedzi Premiera Donalda Tuska w miejscowości Karakule woj. podlaskie z dnia 11.05.2024r.

Jeszcze raz chciałem wyrazić najwyższe uznanie. Przekazałem to w czasie bezpośredniego spotkania z dowódcami Wojska [Polskiego], Straży Granicznej, Policji – także w czasie tej bardzo krótkiej, ale serdecznej prezentacji funkcjonariuszek, funkcjonariuszy, żołnierek, żołnierzy Straży Granicznej. Ludzi, którzy pełnią tutaj niezwykle odpowiedzialne zadanie.

– Przyjechałem dzisiaj przede wszystkim po to, żeby zarówno dowódcy, jak i ich podkomendni nie mieli żadnych najmniejszych wątpliwości, że państwo polskie i polski rząd jest z nimi w każdej sytuacji tutaj na granicy.

– Chcę, aby także Polska opinia publiczna wiedziała coraz więcej o niezwykle trudnej, wymagającej w służbie, misji wszystkich ludzi zaangażowanych w ochronę polskiej granicy. W tym przypadku na odcinku białoruskim, ale całej polskiej granicy.

– Tutaj ta granica to jest miejsce absolutnie wyjątkowe ze względu na presję. Mówimy o presji nielegalnej migracji – ale tak naprawdę mamy do czynienia z postępującą wojną hybrydową.

– Chcę, żeby tutaj już nie było też żadnej wątpliwości – państwo o coraz częściej agresywnych zamiarach wobec Polski, jakim jest Białoruś – współorganizuje ten proceder na polskiej granicy. I stąd potrzebna współpraca – i ona tutaj świetnie przebiega – wszystkich służb odpowiedzialnych nie tylko za bezpieczeństwo granicy, ale za bezpieczeństwo państwa polskiego.

– Dlatego chciałem jeszcze raz złożyć wyrazy najwyższego uznania dla was wszystkich tutaj, którzy na co dzień bronicie bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Bo niezależnie od tego, co mówi się, co pojawia się w przestrzeni publicznej na temat wielu różnych kontekstów – to jest bardzo trudna sytuacja, przecież wszyscy o tym wiemy – związanych z nielegalną migracją i z wykorzystywaniem migrantów. A coraz częściej po prostu przerzucaniem ludzi, którzy de facto z migracją nie mają – a zupełnie nie z azylem politycznym – nic wspólnego.

– Wiadomo to budzi emocje. Wiadomo budzi też reakcje organizacji, które chcą pomagać wszystkim, którzy są w trudnej sytuacji, w nieszczęściu. Ale nie może to przesłaniać faktu najważniejszego, że od ludzi tutaj na co dzień, od rana do wieczora i przez całą noc, którzy pilnują tej granicy, że od ich misji, od ich poświęcenia zależy bezpieczeństwo wszystkich Polek i wszystkich Polaków.

– To chcę jeszcze raz podkreślić, że rząd – to wszystkim dowódcom na spotkaniu także jeszcze raz powtórzyłem i chcę to podkreślić także wobec całej opinii publicznej w Polsce – polski rząd, polska administracja, ale proszę mi wierzyć też przygniatająca większość Polek i Polaków – wszyscy jesteśmy z wami w tej trudnej misji, w tej trudnej służbie.

– Chciałbym, żebyście czuli to pełne wsparcie w zadaniach jakie wykonujecie i żebyście też wiedzieli, że coraz więcej Polek i Polaków rozumie w jak trudnych warunkach pracujecie.

– Rozmawialiśmy o potrzebie wzmocnienia granicy – zarówno w związku z tą presją organizowaną przez reżim Prezydenta Łukaszenki, ale także w związku z narastającym zagrożeniem wynikającym z wojny rosyjsko-ukraińskiej, z agresji Rosji na Ukrainę i z niepewnej sytuacji geopolitycznej.

– Będziemy w związku z tym koordynować działania na rzecz ochrony granicy. Nie tylko przed presją migracyjną, ale także rozpoczęliśmy intensywnie prace nad nowoczesną fortyfikacją. I te fortyfikacje, w wielu wymiarach – będziemy o tym informować opinię publiczną – będą powstawały na całej polskiej granicy tutaj ze wschodu. Jest to granica wewnętrzna nie tylko Polski, ale również Unii Europejskiej. Dlatego nie mam żadnych wątpliwości, że cała Europa będzie musiała – i wiem, że to uzyskamy – będzie musiała zainwestować swoje bezpieczeństwo, inwestując w wschodnią granicę Polski i w bezpieczeństwo naszej granicy.

– Złożyłem deklarację wobec waszych dowódców dzisiaj, że nie ma limitu w środków, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski.

– Tak jak postanowiliśmy już dawno, że nie będziemy oszczędzać na bezpieczeństwie wtedy, kiedy myślimy o wyposażeniu żołnierzy Wojska Polskiego w najnowocześniejszą broń, to chcę tutaj powiedzieć, że nie będzie także limitów, jeśli chodzi o zabezpieczenie granicy. I inne służby takie jak Straż Graniczna, Policja tu działające, przekonacie się państwo wszyscy, będą mogli liczyć nas także w przyszłości. – Jeśli chodzi o sprzęt, bardzo ważne jest dla mnie, nie mówimy tylko o technicznej infrastrukturze, ale także o poprawnie wyposażenia każdego żołnierza, każdego funkcjonariusza, funkcjonariuszki też tego osobistego.

– Tutaj na tej granicy wszyscy muszą zobaczyć, że jesteście w samym centrum zainteresowania i wsparcia państwa polskiego. Tak, żebyśmy mogli zawsze z dumą mówić o tym jak wygląda służba tutaj – trudna, wymagająca. i żeby cały świat widział, że na granicy polsko-białoruskiej, na każdej naszej polskiej granicy prezentujemy najwyższy poziom, najwyższe poświęcenie. i że w każdej z tych sytuacji możecie liczyć na państwo polskie.

– Nie mam żadnej wątpliwości, że cała Polska będzie dokładnie tak samo myślała, jak ja myślę o tych przyszłych zadaniach. I że będziecie mogli liczyć na wsparcie, także nie tylko rządu, nie tylko administracji państwowej, ale także w sercach ludzi będzie miejsce dla was i dla waszej roboty. Naprawdę jestem o tym przekonany i zrobię wszystko, żeby tak się stało.

– Będę jeszcze chciał zobaczyć, jak wygląda sytuacja na samej granicy. Wiem, że tych nielegalnych przejść jest coraz więcej każdego dnia. Spodziewaliśmy się tego, stąd nasze dzisiejsze rozmowy o jak najszybszym wzmocnieniu tej infrastruktury granicznej.

– Będę także wspierał was, bo tak jak powiedziałem dowódcom, jesteśmy wszyscy na tym samym wózku. – Będziemy także pracowali nad takimi zmianami prawa, które dadzą naszym żołnierzom, funkcjonariuszom pełne poczucie prawnego bezpieczeństwa w działaniach jakich się tutaj podejmujecie. Nie będziecie także w tej kwestii pozostawieni sami sobie. Będziecie mogli liczyć na wsparcie państwa polskiego.