Po zapoznaniu się z treścią opinii pani Hanny Majszczyk,  podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów do projektu zmiany rozporządzenia MSWIA z dnia 1 marca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie ws. zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego, Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wyraża swoją zdecydowaną dezaprobatę.

Poniżej pełna treść pisma jaką do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji skierował Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski

W załączniku znajduje się również opinia pani Hanny Majszczyk z MF.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów