W dniu 13 października 2021 roku, podpisano Aneks do Porozumienia z dnia 19 listopada 2018 roku, zawartego pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Aneks podpisano w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości w obecności Pana Ministra Konstytucyjnego Zbigniewa Ziobro i Dyrektor Departamentu Wykonania i Orzeczeń Pan sędzia Mirosław Przybylski oraz Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW. Podpisy pod Aneksem złożyli odpowiedzialny za Służbę Więzienną Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Michał Woś oraz Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła.

Podpisanie Aneksu powoduje zakończenie Akcji Protestacyjnej, rozwiązanie Komitetu Protestacyjnego oraz zdjęcie flag związkowych będących symbolem protestu z budynków jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Pragniemy podziękować Wszystkim, którzy podczas trwania akcji protestacyjnej wspierali nas i czynnie angażowali się we wszystkie działania podjęte przez Komitet Protestacyjny.

Biuro Zarządu Głównego NSZZFiPW w Warszawie

źródło: nszzfipw.org.pl