Miło nam poinformować o wprowadzeniu okresu promocji dla osób nowo przystępujących do polisy Allianz Rodzina w miesiącach maj, czerwiec 2021

Wszyscy pracownicy i funkcjonariusze wcześniej nie ubezpieczeni lub ubezpieczeni w innym TU mogą przystąpić bez zastosowania karencji za późne przystąpienie. Oznacza to, brak wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Allianz z tytułu zajścia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy ubezpieczenia, od pierwszego dnia ochrony.

Jednocześnie wprowadzamy do oferty dedykowanej dla służb mundurowych nową możliwość doubezpieczenia SMART Allianz.

Oferujemy do wyboru 8 różnych rozwiązań ubezpieczeniowych zapewniających ochronę dla funkcjonariuszy, współmałżonków, rodziców i dzieci.

Nowy produkt gwarantuje ochronę w wybranych przez Ubezpieczonego obszarach. Ochrona podstawowa oraz swobodny wybór pakietów z usługami assistance.

Możliwość przystąpienia on-line, bez konieczności wypełnienia dokumentów w wersji papierowej.

Materiały informacyjne dotyczące programu SMART Allianz zostaną rozesłane do jednostek terenowych oraz będą do pobrania na stronie ubezpieczeniaallianz

Na wszystkie pytania odpowiedzą pracownicy naszego biura.

Ewa Bitner tel 690 980 450

Alicja Stopińska tel 607 233 999

Katarzyna Chmielewska tel 603 556 969

Natalia Grzymała tel 603 876 576

 

Prezes Zarządu
Idoneum Sp. z o.o. Sp. K.
Adam Drążkiewicz