Tysiące policjantów z całego kraju wspierają Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach w jej działalności. Ich zaangażowanie to nie tylko comiesięczne wpłaty na konto Fundacji, ale także szereg inicjatyw organizowanych przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, których celem jest pomoc podopiecznym Fundacji.

Na koniec tego roku Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek oraz Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów podinsp. Sławomir Koniuszy przekazali Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach dodatkowe 13 tysięcy złotych zebrane w lipcu 2020 r. podczas Rajdu Rowerowego Wzdłuż Granic Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Rajd Rowerowy Wzdłuż Granic Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbył się w dniach 24-27 lipca 2020 r. W tym czasie siedmiu rowerzystów, do których na trasie rajdu dołączali kolejni (zarówno policjanci, jak i cywile), przejechało 800 km, odwiedzając wszystkie powiaty Warmii i Mazur i zbierając fundusze na Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Pomysłodawcą i organizatorem rajdu był kom. Mirosław Cydzik Zastępca Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Olsztynie, który powiedział: „Jesteśmy zapalonymi rowerzystami, więc jest to dla nas po prostu kolejny trening na rowerze, a przy okazji możemy wesprzeć działalność Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Na co dzień służba to przede wszystkim pomoc innym, a tym rajdem chcemy zasygnalizować, że policjanci każdego dnia wypełniają rotę ślubowania i czasami oni i ich rodziny płacą za to najwyższą cenę”.

Inicjatywa spotkała się z aprobatą ze strony Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie oraz Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, a wsparli ją samorządowcy i sponsorzy.

Dzięki hojności darczyńców zebrano 13 tysięcy złotych, które Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek oraz Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów podinsp. Sławomir Koniuszy przekazali na konto Fundacji.

Więcej na temat policyjnego rajdu rowerowego można przeczytać tutaj

Na fotografii ilustracyjnej nadinsp. Tomasz Klimek trzyma czek na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Podległych Policjantach, obok stoi podinsp. Sławomir Koniuszy

źródło: warminsko-mazurska.policja.gov.pl